Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení aplikačního projektu
Řešení aplikačního projektu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG410
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh představuje doporučené obecné postupy řešení projektů a navazuje tak přímo na skupinu úloh Řízení projektů (TG401 ) a zprostředkovaně na skupinu Řízení portfolia projektů (TG103 ).
3. Přehled úloh
 • Skupina úloh Řešení aplikačního projektu se zaměřuje na rozvoj IT aplikací, které se řeší na základě různých metod a postupů, které se liší podle toho, zda jde o aplikaci vyvíjenou na zakázku, nebo řešenou na základě typového software, liší se podle typů aplikací, liší se i podle jednotlivých firem a jejich produktů. Dále jsou uvedeny obvykle řešené úlohy s odkazy na ně (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
 • Zpracování úvodní studie projektu, zahrnující stanovení koncepce řešení a vyhodnocení požadavků na řešení aplikace:
  • s využitím typového SW (U411A ) – ( USTT ),
  • pro individuální řešení SW (U411B ) – ( USTI ),
 • Globální analýza a návrh aplikace vyjadřující především koncepční obsahovou (byznys) stránku řešení a logiku řešené aplikace:
  • typový SW (U412A ) – ( GANT ),
  • individuální SW (U412B ) ( GANI ),
 • Detailní analýza a návrh – detailně již specifikující funkcionalitu aplikace, datové struktury, realizaci prototypových řešení apod.:
  • typový SW (U412C ) – ( DANT ),
  • individuální SW (U412D ) – ( DANI ),
 • Implementace aplikace:
  • typový SW (U413A ) ( IMPT ),
  • individuální SW (U413B ) – ( IMPI ),
 • Příprava na zavedení do provozu, migrace, zahrnující zejména migrace dat, instalace software, plošná školení uživatelů:
  • typový SW (U414A ) – ( MIGT ),
  • individuální SW (U414B ) – ( MIGI ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb“ (DSG140 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 )
 • „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Transakční aplikace“ (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková analytika – principy a formy“ (FSG400 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM“ (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing“ (FSG550),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. „Řešení aplikačního projektu“ v kontextu podnikového řízení
 • Všechny úlohy „Řešení aplikačního projektu“ musí vycházet z kvalitního a kvalifikovaného pochopení a znalostí obsahu jednotlivých úloh podnikového řízení.
 • Znalost obsahu (byznysu) na straně analytiků je klíčovou podmínkou úspěšného řešení aplikačního projektu.
11. „Řešení aplikačního projektu“ v kontextu řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ) – určuje místo řešené aplikace z pohledu pokrytí IT služeb řešenou aplikací,
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) – určuje místo aplikace v aplikační architektuře, datové architektuře a technologické architektuře a definuje případné nároky na změny architektur v souvislosti s řešením aplikace,
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) – představuje nastavená pravidla uplatnění sourcingu pro řešení a provoz aplikace,
  • Cloud Governance (U052A ) ¬- případné využití možností cloud computingu a jeho služeb,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - aktualizace katalogu IT služeb, jejich pokrytí aplikacemi,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – pro provoz a rozvoj aplikace,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – řešení vztahů řešené aplikace k ostatním probíhajícím projektům,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – ve vztahu k datovým bázím pro řešení aplikace,
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – zejména interních uživatelských i IT personálních kapacit pro řešení projektu,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – začlenění na ostatní ASW,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – vzhledem k požadavkům projektu na IT infrastrukturu,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky služeb, které by měly být pokryty řešeným projektem,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů projektu,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – tj. investice do daného projektu,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - vytvoření základního schématu pro postupy řešení ostatních projektů dle typů aplikací, a to:
  • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
  • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
  • Implementace eHealth (TG550XHE ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Správa aplikací (U703A ) – příprava na zavedení dané aplikace do provozu,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména hodnocení požadavků pokrytých aplikací, nároky na service desk spojený s řešenou aplikací.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.