Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu business intelligence (BI)
Řešení projektu business intelligence (BI)
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG430
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření řešení úloh BI
 • Zvýšit kvalitu analytických a plánovacích činností v rámci podnikového řízení,
 • Řešit aplikace respektující principy řešení businness intelligence – zejména s orientací na analytické a plánovací úlohy, multidimenzionalita uložení dat atd.
3. Přehled úloh
 • Zpracování Úvodní studie (U431A ), která zejména definuje priority řešení BI pro jednotlivé oblasti řízení podniku (finance, prodej atd.) a jim odpovídající přírůstky řešení a obvykle i jejich pořadí v řešení projektu – ( UST ),
 • Specifikace přírůstku řešení (U432A ), tj. oblasti, kterou pokrývá, jeho obsahu, resp. funkcionality, datových zdrojů – ( Přírůs. ),
 • Analýza stavu (U433A ), zejména zdrojových databází, a aktuálních uživatelských požadavků na BI řešení v rámci definovaného přírůstku – ( Anal. ),
 • Modelování a návrh řešení (U434A ), tj. zejména zpracování hrubého dimenzionálního modelu a následně datového modelu datového skladu a tržiště – ( Model. ),
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ), pokud se bude měnit nebo upravovat oproti již realizované platformě pro předchozí přírůstky – ( IT ),
 • Návrh transformací dat – ETL / ELT (U436A ) a s tím spojené kontroly dat a nároky na jejich úpravy, resp. čistění a konsolidaci – ( ETL ),
 • Implementace řešení (U437A ), tj. realizace datových skladů, reportingu a analytických a plánovacích aplikací – ( Impl. ),
 • Zavedení do provozu (U438A ), migrace dat a příprava uživatelů – ( Prov. ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Implementují se aplikace business intelligence(S451 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řešení úloh BI
 • Přehled rolí je na stránkách:
  • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
  • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
  • „Vývojáři“ (RG400 ),
  • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
  • „Systémoví administrátoři“ (RG600 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
8. Metody a metodiky
 • „Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • „Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • „Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
9. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.