Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace řešení BI
Implementace řešení BI
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U437A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel implementace BI aplikací
  • Cílem implementace řešení je zajistit vytvoření a otestování požadovaných aplikací a nástrojů BI v rámci celého přírůstku, vytvořit a kompletovat dokumentaci BI řešení.
2. Obsah implementace BI aplikací
  • Úloha Implementace obsahuje implementaci databázových komponent, dotazů a aplikací BI, ETL procedur, OLAP kostek a klientských aplikací nad OLAP kostkami. Nejčastějším nástrojem pro tvorbu BI aplikací nad OLAP kostkami jsou kontingenční tabulky a grafy Excel. Vedle dalších standardních programových prostředků (SQL, VBA) se pro implementaci BI aplikací používají i některé speciální nástroje, které jsou vlastní pouze BI, např. prostředky pro vytváření OLAP kostek, nástroje data miningu apod.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Výstupy, resp. reporty z datových skladů a tržišť jsou umisťovány na podnikové portály , a to nejen pro využití interními pracovníky podniku, ale v určitých oblastech řízení (stav zakázek apod.) pro obchodní partnery podniku. Nabídka této funkcionality s pochopením a respektováním potřeb i externích subjektů tvoří jeden z podstatných efektů BI a ovlivňuje tak i jeho výsledný úspěch,
  • Využití adekvátních analytických nástrojů vzhledem k nárokům uživatelů i ekonomické výhodnosti jejich pořízení a provozu,
  • Implementace aplikací BI by měly zahrnovat nejrůznější oblasti řízení , včetně aplikací pro řízení podnikové informatiky.
4. Doporučené praktiky
  • Pro efektivní využívání analytických aplikací je třeba zajistit kvalitní školení uživatelů s důrazem na principy a efekty využití multidimenzionálních aplikací a jejich flexibilitu.
  • Vedle vytváření specializovaných aplikací, resp. vytvářených přímo na míru, lze využívat aplikace, které jsou integrovány do jiných produktů, zejména ERP a tyto varianty je nutné dobře posoudit.
5. Klíčové aktivity implementace aplikací
  • Implementace databázových komponent aplikací BI - obdobný charakter jako u ostatních typů databází s tím, že charakter prováděných SQL dotazů musí ve svém obsahu respektovat charakter databázových schémat STAR a SNOWFLAKE (pokud jsou použity) a respektovat tak současně analytické nebo plánovací zaměření řešených aplikací,
  • Implementace transformací dat - programová realizace datových pump, otestování provozu a zejména jejich časových nároků, nastavení jejich provozních parametrů,
  • Vytvoření OLAP kostek a klientských aplikací nad OLAP kostkami - aplikace v běžných klientských nástrojích, převážně Excelu, nebo řešení těchto aplikací ve specializovaných nástrojích pro BI aplikace. Další náročnější variantou je využití speciálního dotazovacího jazyka nad OLAP kostkami, např. v jazyku MDX - Multidimensional Expressions.