Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky, metody a modely řízení informatiky
Metodiky, metody a modely řízení informatiky
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metodik a metod zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných metod řízení podnikové informatiky
 • ITIL - IT Infrastructure Library (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • CMMI (M103 ),
 • ValIT (M104 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ),
 • TMMi - Test Maturity Model Integration, TMMI (M106 ),
 • MIT Sloan (M107 ),
 • Metodika zadávání veřejných zakázek (M121 ),
 • Multidimesional Management and Development of Informatio Systém, MMDIS (M131 ),
 • Knowledge Based Process Reengineering, KBPR (M132 ),
 • Model SPSPR (M133 ),
 • DEVice and SErver seCurity, DEVSEC (M134 ),
 • Uživatelské hodnocení kvality, SERVQUAL (M135 ).
3. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Uvedené metody a metodiky (především ITIL, CobiT a CMMI ) se využívají v různé míře ve všech doménách řízení IT, tj. strategickém (DO090 ), řízení IT služeb (DO100 ), řízení IT zdrojů (DO200 ), řízení IT ekonomiky (DO300 ), řízení rozvoje (DO400 ) a řízení provozu (DO700 ).
 • Metoda ValIT se využívá ve skupině úloh Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metody IT Balanced Scorecard a MIT Sloan se váží k doméně Strategické řízení IT (DO090 ).
 • Metoda TMMi - Test Maturity Model Integration se vztahuje k doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
 • Metodika zadávání veřejných zakázek se vztahuje k úloze Výběrové řízení na dodavatele IT produktů/služeb ve veřejné správě (U134BXGO).
 • Metoda DEVice and SErver seCurity, DEVSEC se vztahuje ke skupině úloh Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).
 • Uživatelské hodnocení kvality, SERVQUAL se vztahuje ke skupině úloh Řízení kvality služeb (TG105 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .