Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : DEVice and SErver seCurity (DEVSEC)
DEVice and SErver seCurity (DEVSEC)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M134
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. DEVice and SErver seCurity (DEVSEC) - celková charakteristika
  • DEVSEC (DEVice and SErver seCurity) je specializovaný metodický koncept zaměřený na podporu řízení a auditu nebo kontroly bezpečnosti serverů a koncových zařízení .
  • Koncovými zařízeními mohou být stolní nebo mobilní počítače, mobilní telefony, tablety, platební terminály, účelová zařízení, atd.
  • Koncept je využitelný v praxi informatiky bez ohledu na velikost nebo druh činnosti organizace , ve které je nasazován. Koncept je škálovatelný , tedy není nutné ho nasadit celý, ale je možné nasadit jen vybrané části podle aktuálních podmínek a potřeb.
  • DEVSEC je kombinace procesně orientovaného a zároveň také technicky orientovaného přístupu , který je v dnešní době při řízení bezpečnosti vyžadován.
  • Jednou z vlastností konceptu je také jeho otevřenost, na postupy konceptu lze navázat a přizpůsobit ho podmínkám prostředí jako je složitost nebo rozsáhlost infrastruktury.
  • Bezpečnost je v tomto přístupu vnímána jako kontinuální proces, a to ze třech perspektiv , jejichž úkolem je dát do souvislosti bezpečnostní opatření s bezpečnostními požadavky a jejich vývojem a navíc také přitom zvažovat náklady.
2. Poznámky, reference
  • Jech, V. - Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení - (VŠE 2014).