Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : DEVice and SErver seCurity (DEVSEC)
DEVice and SErver seCurity (DEVSEC)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M134
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. DEVice and SErver seCurity (DEVSEC) - celková charakteristika

DEVSEC (DEVice and SErver seCurity) je specializovaný metodický koncept zaměřený na podporu řízení a auditu nebo kontroly bezpečnosti serverů a koncových zařízení. Koncovými zařízeními mohou být stolní nebo mobilní počítače, mobilní telefony, tablety, platební terminály, účelová zařízení, atd.

Koncept je využitelný v praxi informatiky bez ohledu na velikost nebo druh činnosti organizace, ve které je nasazován. Koncept je škálovatelný, tedy není nutné ho nasadit celý, ale je možné nasadit jen vybrané části podle aktuálních podmínek a potřeb. DEVSEC je kombinace procesně orientovaného a zároveň také technicky orientovaného přístupu, který je v dnešní době při řízení bezpečnosti vyžadován. Jednou z vlastností konceptu je také jeho otevřenost, na postupy konceptu lze navázat a přizpůsobit ho podmínkám prostředí jako je složitost nebo rozsáhlost infrastruktury. Bezpečnost je v tomto přístupu vnímána jako kontinuální proces, a to ze třech perspektiv, jejichž úkolem je dát do souvislosti bezpečnostní opatření s bezpečnostními požadavky a jejich vývojem a navíc také přitom zvažovat náklady.

2. Poznámky, reference

Jech, V. - Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení - (VŠE 2014).