Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Knowledge Based Process Reengineering (KBPR)
Knowledge Based Process Reengineering (KBPR)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M132
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Knowledge Based Process Reengineering (KBPR) - celková charakteristika

KBPR rozlišuje čtyři úrovně modelování procesu. Úrovně se liší zejména v tom, jaká úroveň znalostí a zkušeností se předpokládá jednak na straně pracovníků navrhujících proces a jednak na straně pracovníků podílejících se na realizaci procesu. Je věcí tvůrců definice procesu, aby pro každý z procesů vybrali optimální úroveň. Jednotlivé úrovně popisu jsou charakterizovány následovně:

  1. První nejméně podrobná úroveň definice procesu popisuje proces pomocí jen několika základních charakteristik,
  2. V druhé úrovni je navíc definován výstup procesu (např. požadovaná struktura výsledného dokumentu, model výrobku, výkres produktu apod.),
  3. Ve třetí úrovni jsou navíc definovány seznam činností, které jsou součástí procesu, seznam rolí, seznam všech externích vstupů do procesu, seznam vhodných informatických nástrojů,
  4. Ve čtvrté úrovni jsou navíc definovány návaznost činností, vstupy a výstupy každé činnosti, přiřazení zodpovědných rolí k jednotlivým činnostem, doba trvání každé činnosti, náklady činností, resp. náklady celého procesu.