Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Knowledge Based Process Reengineering (KBPR)
Knowledge Based Process Reengineering (KBPR)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M132
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Knowledge Based Process Reengineering (KBPR) - celková charakteristika
  • KBPR rozlišuje čtyři úrovně modelování procesu . Úrovně se liší zejména v tom, jaká úroveň znalostí a zkušeností se předpokládá jednak na straně pracovníků navrhujících proces a jednak na straně pracovníků podílejících se na realizaci procesu. Je věcí tvůrců definice procesu, aby pro každý z procesů vybrali optimální úroveň.
  • Jednotlivé úrovně popisu jsou charakterizovány následovně:
    • První nejméně podrobná úroveň definice procesu popisuje proces pomocí jen několika základních charakteristik,
    • V druhé úrovni je navíc definován výstup procesu (např. požadovaná struktura výsledného dokumentu, model výrobku, výkres produktu apod.),
    • Ve třetí úrovni jsou navíc definovány seznam činností, které jsou součástí procesu, seznam rolí, seznam všech externích vstupů do procesu, seznam vhodných informatických nástrojů,
    • Ve čtvrté úrovni jsou navíc definovány návaznost činností, vstupy a výstupy každé činnosti, přiřazení zodpovědných rolí k jednotlivým činnostem, doba trvání každé činnosti, náklady činností, resp. náklady celého procesu.