Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : ValIT
ValIT
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. ValIT - celková charakteristika
  • Val IT je koncept, který rozšiřuje a doplňuje model CobiT o řízení ekonomiky IT.
  • Val IT je produktem sdružení IT Governance Institute (ITGI) a jeho hlavním předmětem zájmu jsou rozhodování o investicích do IT a dosahování očekávaných efektů z těchto investic.
  • Val IT je postaven na společných poznatcích, zkušenostech, existujících metodikách i specifického výzkumu širokého týmu odborníků jak z praxe, tak z akademické sféry.