Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : CMMI
CMMI
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. CMMI - celková charakteristika
  • CMMI (Capability Maturity Model Integration) je model pro zlepšování procesů v oblasti rozvoje služeb vytvořený v Software Engineering Institute (SEI) . Obsahuje tyto modely:
    • CMMI pro akvizice (CMMI for Acquisition) zaměřená na zlepšení procesů při pořizování produktů a služeb,
    • CMMI pro vývoj (CMMI for Development ), která představuje návod na zlepšení procesů při vývoji produktů a služeb,
    • CMMI pro služby (CMMI for Services) určená pro zlepšení procesů při poskytování služeb.