Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT služeb
Řízení IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení IT služeb je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Cílem domény Řízení IT služeb je optimalizace struktury a kvality IT služeb, zajištění souladu jejich funkcionality a disponibility s obchodními, ekonomickými i organizačními nároky podniku a s platnou legislativou.
 • Řízení úrovně služeb (SLM, Service Level Management) je základem pro řešení kooperačních vztahů mezi různými subjekty v informatice podniku.
 • S řízením služeb a jejich rozvojem úzce souvisí i plánování a řízení celého portfolia projektů, které tento rozvoj realizují. .
3. Obsah skupin úloh řízení IT služeb
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ):
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ), Návrh IT služby (U102A ), Vytvoření IT služby (U103A ), Testování IT služby (U104A ),
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ), Zavedení / aktivace IT služby (U106A ), Ukončení / deaktivace IT služby (U107A ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ):
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ), Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ), Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení (U124A ), Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA (U125A),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ):
  • Řízení prodeje IT služeb (U131A ), Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ), Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ),
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ):
  • Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb (U151A ), Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb (U152A ), Zajištění flexibility IT služeb (U153A ), Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ),
 • Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ):
  • Formulace bezpečnostní politiky (U161A ), Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb (U162A ), Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ), Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení (U164A ), Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).
4. Vazby a souvislosti úloh řízení IT služeb
 • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně