Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT služeb
Řízení IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení IT služeb je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Cílem domény Řízení IT služeb je optimalizace struktury a kvality IT služeb, zajištění souladu jejich funkcionality a disponibility s obchodními, ekonomickými i organizačními nároky podniku a s platnou legislativou.
 • Řízení úrovně služeb (SLM, Service Level Management) je základem pro řešení kooperačních vztahů mezi různými subjekty v informatice podniku.
 • S řízením služeb a jejich rozvojem úzce souvisí iplánování a řízení celého portfolia projektů, které tento rozvoj realizují.
3. Oblasti řízení IT služeb
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení kvality služeb (TG105 ),
 • Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ).
4. Vazby úloh řízení IT služeb na ostatní komponenty

5. Řízení IT služeb
 • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně