Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ – přehled
 • Řízení prodeje IT služeb - (U131A ) - externím zákazníkům, jako zvláštní obchodní komodity, a to v kontextu ostatních obchodních, resp. prodejních aktivit podniku (TGQ100 ),
 • Řízení vztahů s dodavateli IT - (U132A ) - tj. zejména pravidelné hodnocení kvality jejich služeb, kvality vztahů a případných problémů s podnikovými útvary apod.,
 • Řízení nákupu IT služeb - (U133A ) - výběr IT služeb, specifikace poptávek, objednávek, obchodní jednání s poskytovateli IT služeb apod., které se primárně váže na koncepci sourcingu (U035A ),
 • Výběrové řízení na dodavatele IT služeb – (U134A ) - s rozlišením na výběrová řízení v komerční sféře a ve veřejné správě, kde mají výběrová řízení specifická legislativní pravidla.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh je zaměřena na obchodní aktivity spojené s prodejem a nákupem IT služeb.
3. Scénáře - otázky, problémy:
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 • U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh:
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory skupiny Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely , např. pro posuzování sourcingu nebo cloudu (FG100 ) a faktory IT aplikací (FG300).
5. "Řízení prodeje a nákupu IT služeb" - vazby na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Úlohy skupiny Řízení prodeje a nákupu IT služeb se organizačně a metodicky váží především na úlohy obchodních aktivit podniku, tedy Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a Řízení nákupu (TGQ150 ).
 • Úlohy Řízení nákupu IT služeb a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb navazují bezprostředně zejména na úlohu Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
 • Ekonomické charakteristiky nakupovaných a prodávaných IT služeb a produktů se vyhodnocují a plánují v úlohách domény Řízení IT ekonomiky (DO300 ) a na úrovni celého podniku ve skupině úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
 • Výsledky skupiny úloh se promítají do úloh domény Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), a to zejména podle jednotlivých typů aplikačních projektů.
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách:
 • Nákup a prodej IT služeb a produktů zajišťují na manažerské úrovni zejména Informační manažer (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ) a Manažer rozvoje IT (R104 ).
 • Obchodní stránku úloh zajišťuje obvykle Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb (R201 ), ekonomické otázky řeší v této oblasti Ekonom IT (R202 ).
 • Soulad skupiny úloh s celopodnikovými obchodními aktivitami řídí Manažer obchodu (RQ004 ) a Manažer marketingu (RQ003 ), posuzování a schvalování nákupů a prodejů IT je v působnosti Finančního manažera (RQ002 ), investice většího rozsahu do IT posuzuje rovněž Generální manažer, CEO (RQ001 ), případně celý manažerský tým (RGQ00 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se vychází z plánovacích dokumentů - Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ).
 • Výstupem je Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ) a Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ).
8. Metriky
 • V úlohách skupiny se nejčastěji uplatňují:
  • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích ekonomiky IT (DIG200 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze skupiny Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a pro některé účely i dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.