Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh je zaměřena na obchodní aktivity spojené s prodejem a nákupem IT služeb.
3. Přehled úloh
 • Do „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Řízení prodeje IT služeb - (U131A ) - externím zákazníkům, jako zvláštní obchodní komodity, a to v kontextu ostatních obchodních, resp. prodejních aktivit podniku (TGQ100 ) – ( Prodej ),
  • Řízení vztahů s dodavateli IT - (U132A ) - tj. zejména pravidelné hodnocení kvality jejich služeb, kvality vztahů a případných problémů s podnikovými útvary apod. – ( Dodav ),
  • Řízení nákupu IT služeb - (U133A ) - výběr IT služeb, specifikace poptávek, objednávek, obchodní jednání s poskytovateli IT služeb apod., které se primárně váže na koncepci sourcingu (U035A ) – ( Nákup ),
  • Výběrové řízení na dodavatele IT služeb – (U134A ) - s rozlišením na výběrová řízení v komerční sféře a ve veřejné správě, kde mají výběrová řízení specifická legislativní pravidla – ( Výběr ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • „Dokumenty a data řízení nákupu“ (DSGQ15 ),
 • „Dokumenty a data řízení marketingu“ (DSGQ35 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • „Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop“ (ISGQ11 ),
 • „Metriky řízení nákupu zboží pro obchod“ (ISGQ30 ),
 • „Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20),
 • „Metriky řízení vztahů k zákazníkům“ (ISGQ25),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řízení prodeje a nákupu IT služeb v kontextu podnikového řízení
 • Úlohy skupiny Řízení prodeje a nákupu IT služeb se organizačně a metodicky váží především na úlohy obchodních aktivit podniku, tedy Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Úlohy Řízení nákupu IT služeb a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb navazují bezprostředně zejména na úlohu Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
 • Ekonomické charakteristiky nakupovaných a prodávaných IT služeb a produktů se vyhodnocují a plánují v úlohách domény Řízení IT ekonomiky (DO300 ) a na úrovni celého podniku ve skupině úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
 • Výsledky skupiny úloh se promítají do úloh domény Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), a to zejména podle jednotlivých typů aplikačních projektů.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.