Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop
Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ11
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop představují kombinaci ekonomických, obchodních i technických ukazatelů pro efektivní sledování provozu a využití eShopu zákazníky a jeho vliv na obchodní výsledky a úspěšnost firmy.
3. Přehled metrik
 • Počet prodaných produktů přes eShop (IQ1107 ),
 • Zisk na produkt v eShopu (IQ1108 ),
 • Počet objednávek za stanovený čas (IQ1112 ).
 • Průměrná hodnota objednávky (IQ1109 ),
 • Počet položek na objednávku (IQ1110 ),
 • Marketingové náklady na návštěvu, eShop (IQ1101 ),
 • Tržba na návštěvu (IQ1103 ),
 • Délka návštěvy webové stránky (IQ1104 ),
 • Konverzní poměr (IQ1102 ),
 • Míra opuštění, Bounce rate (IQ1105 ),
 • Index přijetí zákazníka (IQ1106 ),
 • Nejčastější lokality zákazníků (IQ1111 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • úloha Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
 • Prodejní metriky s ekonomickým obsahem se váží na skupiny úloh:
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Dílčí analýzy se realizují podle dalších skupin dimenzí:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).