Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení skladů
Dokumenty a data řízení skladů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení skladů:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ) ,
 • Karta zboží ve skladové evidenci, Úpravy karty zboží ve skladové evidenci, Deník zboží ,
 • Přehled zboží ve skladové evidenci , Přehled položek zboží - výsledky po zaúčtování , Deník zboží, Žurnál zboží - množství ,
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Evidence příjemek, výdejek (DQ204A ), Příjem na sklad na základě nákupní objednávky, Zaúčtovaná nákupní příjemka na sklad,
 • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
 • Výkazy skladu (DQ211A ), Obratová soupiska zásob, Stav skladu,
 • Analýzy skladů (DQ221A),
 • Dokumentace inventur skladů (DQ231A ), Deník fyzické inventury skladu, Seznam fyzické inventury skladu, Evidence stavu inventury, položky fyzické inventury, Doklad o fyzické inventuře ,
 • Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A), Balicí listy, Expediční listy (DQ242A), Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupin úloh Řízení skladů (TGQ200 ) Retail: Skladování (TGQ560XRE). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Provozní dokumenty řízení skladů, Evidence skladů a skladových zásob, Evidence ceníků materiálů, Evidence příjemek, výdejek, Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ) a Oceňování skladových zásob (UQ205A ).
 • Výkazy skladu jsou výstupem úlohy Sklady - standardní reporting (UQ203A ).
 • Dokumenty Analýzy skladů jsou výstupem úlohy Analýzy skladů (UQ204A ).
 • Dokumentace inventur skladů je výstupem úlohy Inventury skladů (UQ206A ).
 • Skladová evidence na expedičních skladech, Balicí listy, Expediční listy a Soupisky zásob na expedičních skladech jsou předmětem zpracování úlohy Řízení expedičních skladů (UQ207A ).