Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení skladů
Dokumenty a data řízení skladů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení skladů:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
 • Karta zboží ve skladové evidenci (DQ201B ), Úpravy karty zboží ve skladové evidenci (DQ201C ), Deník zboží (DQ201E ),
 • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D ), Přehled položek zboží - výsledky po zaúčtování (DQ201F ), Deník zboží (DQ201E ), Žurnál zboží - množství (DQ202D ),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A),
 • Jednokroková transakce mezi sklady 1 – deník přeřazení zboží (DQ202B ), Jednokroková transakce mezi sklady 2 – přehled položek zboží (DQ202C ),
 • Dvoukroková transakce mezi sklady 1 – objednávka transferu (DQ202E ), Dvoukroková transakce mezi sklady 2 – účtovaná dodávka a příjemka transferu (DQ202F ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Evidence příjemek, výdejek (DQ204A), Příjem na sklad na základě nákupní objednávky (DQ204B ), Zaúčtovaná nákupní příjemka na sklad (DQ204C ),
 • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
 • Výkazy skladu (DQ211A), Obratová soupiska zásob (DQ211B ), Stav skladu (DQ211C ),
 • Analýzy skladů (DQ221A),
 • Dokumentace inventur skladů (DQ231A), Deník fyzické inventury skladu (DQ231B ), Seznam fyzické inventury skladu (DQ231C ), Evidence stavu inventury, položky fyzické inventury (DQ231D ), Doklad o fyzické inventuře (DQ231E ),
 • Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A), Balicí listy, Expediční listy (DQ242A), Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupin úloh Řízení skladů (TGQ200 ) Retail: Skladování (TGQ560XRE ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Provozní dokumenty řízení skladů, Evidence skladů a skladových zásob, Evidence ceníků materiálů, Evidence příjemek, výdejek, Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ) a Oceňování skladových zásob (UQ205A ).
 • Výkazy skladu jsou výstupem úlohy Sklady - standardní reporting (UQ203A ).
 • Dokumenty Analýzy skladů jsou výstupem úlohy Analýzy skladů (UQ204A ).
 • Dokumentace inventur skladů je výstupem úlohy Inventury skladů (UQ206A ).
 • Skladová evidence na expedičních skladech, Balicí listy, Expediční listy a Soupisky zásob na expedičních skladech jsou předmětem zpracování úlohy Řízení expedičních skladů (UQ207A ).