Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení skladů
Dokumenty a data řízení skladů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Evidence příjemek, výdejek (DQ204A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Výkazy skladu (DQ211A ),
 • Analýzy skladů (DQ221A),
 • Dokumentace inventur skladů (DQ231A ),
 • Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A),
 • Expediční listy (DQ242A),
 • Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupin úloh Řízení skladů (TGQ200 ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Provozní dokumenty řízení skladů, Evidence skladů a skladových zásob, Evidence ceníků materiálů, Evidence příjemek, výdejek, Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ) a Oceňování skladových zásob (UQ205A ).
 • Výkazy skladu jsou výstupem úlohy Sklady - standardní reporting (UQ203A ).
 • Dokumenty Analýzy skladů jsou výstupem úlohy Analýzy skladů (UQ204A ).
 • Dokumentace inventur skladů je výstupem úlohy Inventury skladů (UQ206A ).
 • Skladová evidence na expedičních skladech, Balicí listy, Expediční listy a Soupisky zásob na expedičních skladech jsou předmětem zpracování úlohy Řízení expedičních skladů (UQ207A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).