Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob
Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ205A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob“ - účel dokumentů
  • Účelem je vytvořit dokumenty pro racionální, resp. optimální využití skladových míst, jejich kapacit, připravit podklady pro transakce uvnitř skladů, případně mezi jednotlivými podnikovými sklady.
2. Přehled vybraných dokumentů
  1. Transakce mezi sklady :
    1. Jednokroková transakce mezi sklady 1 – deník přeřazení zboží (DQ202B), Jednokroková transakce mezi sklady 2 – přehled položek zboží (DQ202C),
    2. Dvoukroková transakce mezi sklady 1 – objednávka transferu (DQ202E), Dvoukroková transakce mezi sklady 2 – účtovaná dodávka a příjemka transferu (DQ202F).
3. Vznik dokumentů
  • Úloha : „Realizace skladových transakcí“ (UQ202A ).