Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace skladových transakcí
Realizace skladových transakcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ202A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Skladových transakcí:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace skladových operací (dotazy na skladové zásoby, příjem na sklad, výdeje ze skladu, přemístění zásob atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh , viz scénář (SQ002 ),
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:
  • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
  • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
  • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
  • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst (DQ205A).
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Evidence příjemek a výdejek (DQ204A ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Příjem materiálu, aktualizace skladové karty - příjem materiálu, aktualizace skladové karty zahrnuje centrální příjem dávky dodacích listů, zadání úložného množství a zmenšení zaskladňované kapacity, na úložných místech - blokace materiálu na výrobní zakázky, vygenerování průvodek došlého materiálu, případné rozdělení materiálu na několik skladů, potvrzení skutečné ceny materiálu.
 • Výdej materiálu - tj. výdej operativní, výdej blokovaného materiálu podle úložných míst, vygenerování výdejek, určení vydávaného množství a úložných míst, ze kterých se výdej uskuteční.
 • Řízení průběžného pohybu zásob – operativní,
 • Změny úložných míst materiálu ve skladech,
 • Likvidace nepotřebných zásob - evidenční zajištění odepsání nepotřebných zásob ve vazbě na analýzy struktur stavu zásob.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšná realizace úlohy je založena na těchto principech:
  • musí být zajištěno průběžné sledování stavu a pohybů materiálu a zboží na skladu podle jejich čísel, včetně sledování data expirace (podle povahy zboží),
  • při každém pohybu materiálu se provádí i příslušné zúčtování,
  • přejímku materiálu provádí zásobovač, který určí jeho odpovídající identifikaci a sklad,
  • uplatňuje se optimalizace naplňování úložných míst na skladě,
  • vyhotovuje se průvodka materiálu, předloha pro příjemku materiálu,
  • je možné definování logických a fyzických skladů,
  • uplatňují se různé strategie a postupy pro dávkové přejímky a individuální přejímky a výdeje skladu, včetně propojení těchto různých operací,
  • řešení požadavků na systém pro kontrolu stavu dílů/materiálů na skladě s možností automatického upozornění na nedostatek/pokles zásob pod stanovené minimum,
  • minimální zásoby lze řešit u standardně objednávaných nikoliv u specializovaných materiálů,
  • musí být zajištěna vysoká flexibilita výdejů materiálu a zboží podle požadavků uživatelů nebo zákazníků,
  • musí být zajištěny automatické, periodické nebo manuální výpočty pro výběry a naplňování kontejnerů, s optimalizací nákladů respektující objemové a váhové limity dopravních prostředků,
  • musí být zajištěna vazba na efektivní realizaci prodejních, případně výrobních objednávek,
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro skladové operace v místě i čase, tj. v místě jednotlivých detašovaných skladů atd.,
  • požadovaného počtu a objemu skladových transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek,
  • vysoké organizační i technologické úrovně skladových operací,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti skladových operací,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti skladových operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace skladových operací s řízením nákupu, s výrobou apod.,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní řízení skladů,
  • specializované aplikace pro řízení skladů WMS , Warehouse Management Systém (F310 ),
  • uplatnění skladových technologií s využitím čárových kódů (F831 ), RFID technologií (F832 ) a dalších,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně řídit skladové operace na detašovaných skladech.
5. Poznámky, reference:
 • JINDRA, J. Skladové hospodářství. (přednáška) Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014