Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence ceníků materiálů
Evidence ceníků materiálů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ203A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence ceníků materiálů“ - účel evidence
 • Představuje evidenci cen zboží na skladech pro evidenční a analytické účely a jako podklady pro přípravu dokumentů obchodních případů prodeje, případně nákupu.
 • Účelem je udržovat informace o cenách materiálů a zboží pro účely příprava a řízení obchodních případů.
2. Obsah evidence
 1. Materiály a zboží na skladech :
  1. Id. materiálu, zboží,
  2. Název materiálu, zboží,
  3. Kategorie, typ,
 2. Cena:
  1. Měrná jednotka, Měna, Jednotková cena.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : „Oceňování skladových zásob“ (UQ205A ).