Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Oceňování skladových zásob
Oceňování skladových zásob
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ205A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Oceňování skladových zásob:
 • Zajistit operativní a podle stanovených hledisek oceňování zásob na skladech podniku a efektivní a reálné oceňování skladových zásob podle podmínek podniku i stavu na trhu.
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:.
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
  • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Evidence příjemek a výdejek (DQ204A ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Výběr metody oceňování zásob,
 • Ocenění nově založených zboží,
 • Nastavení průměrných cen zboží, nebo materiálů
 • Rozdíly mezi aktuální průměrnou cenou,
 • Přehledy rozpuštěných odchylek,
 • Předběžné přecenění zásob.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací o zásobách na skladě pro potřeby jejich ocenění,
  • nízké pracnosti a nákladů na operace oceňování skladových zásob,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti oceňování skladových zásob,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní uplatnění zejména celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťuje komplexní řízení skladů, včetně oceňování zásob.