Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení rozvoje skladového hospodářství
Řeší se řízení rozvoje skladového hospodářství
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ205
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-25
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy řízení skladů:
 1. Jak zajistit vyrovnávací funkce při vzájemně odchýleném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení,
 2. Jak realizovat zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích trzích,
 3. Jak zajistit kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě,
 4. Jak zajistit spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích,
 5. Jak zajistit zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladnění druhů sortimentu?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence skladů a skladových zásob (UQ201A ),
 • Realizace skladových transakcí (UQ202A ),
 • Reporting skladů (UQ203A ),
 • Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Oceňování skladových zásob (UQ205A ),
 • Inventury skladů (UQ206A ),
 • Řízení expedičních skladů (UQ207A ),
 • Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ),
 • Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ).
3. Poznámky, reference
 • SCHULTE, Ch.: Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2