Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba řešit rozvoj řízení skladů
Je třeba řešit rozvoj řízení skladů
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ205
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zajstit vyrovnávací funkce při vzájemně odchýleném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení,
  2. Jak realizovat zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích trzích,
  3. Jak zajistit kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě,
  4. Jak zajistit spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích,
  5. Jak zajistit zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladnění druhů sortimentu.

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem.

3. Poznámky, reference

SCHULTE, Ch.: Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2