Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy skladů a skladových zásob
Analýzy skladů a skladových zásob
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ204A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy skladů a skladových zásob“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení skladů a skladových zásob, např. v nákladech na zásoby, držení zásoby, rychlost obratu zásob apod.
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénářích zaměřeném na specifické problémy a otázky řízení skladů a skladových zásob (SQ201 ), (SQ205 ), (SQ202 ).
2. Funkcionalita analýz skladů a skladových zásob, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy skladů (DQ221A),
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 )
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
2.1. Analýzy ekonomických ukazatelů řízení skladů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy ekonomiky řízení skladů:
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  • Ceny zásob (IQ0052 ),
  • Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ), Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ), Dopravní náklady zásob (IQ4012 ).
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky řízení skladů:
2.2. Analýzy ukazatelů řízení skladů procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy aktivit v řízení skladů:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – dodacích listů, příjemek, výdejek atd., Počet skladových transakcí, Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ) za dodavateli,
 • Dimenze pro analýzy aktivit v řízení skladů:
2.3. Analýzy ukazatelů řízení skladů organizačního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy organizace skladů:
 • Dimenze pro analýzy organizace skladů:
2.4. Časové analýzy řízení skladů („Time Intelligence“):
 • Vývoj skladových zásob v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst objemů skladových zásob od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání skladových zásob, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
2.5. Srovnávací analýzy aktivit v řízení skladů:
 • Porovnání plánovaného objemu skladových zásob se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. objemů zásob, kvalita dodávaných zboží a služeb.
3. Zdroje dat:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst (DQ205A),
 • Evidence příjemek a výdejek (DQ204A ),
 • Výkazy skladů (DQ211A ).
4. Vztahy řízení skladů k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nákupů nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní analýzy skladů a skladových zásob a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu, případně základní analýzy na vlastní relační databází,
 • Specializované aplikace pro řízení skladů WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního řízení skladů přímo ve skladech, resp. v odloučených skladech nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ).
5. Podmínky úspěšnosti analýz pro řízení skladů a skladových zásob:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality skladových analýz v místě a čase, tj. v jednotlivých skladech včetně detašovaných,
 • Automatické zasílání varovných nebo jen informativních zpráv obchodním manažerům a pracovníkům skladů na základě výsledků uskutečněných analýz a jejich vyhodnocení oproti limitům zásob apod.,
 • Zajištění vysoké komplexnosti a kvality skladových analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím nejrůznějších analytických dimenzí (sklady, skladová místa, skladové technologie, dodavatelé, zboží, materiál atd.),
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám obchodních manažerů a pracovníků skladů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací.