Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Stav zásob zboží
Stav zásob zboží
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ4001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Počet položek zboží
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Stav zásob zboží - představuje aktuální objem zásob zboží v naturálních i peněžních jednotkách.
2. Související metriky
 • Počet skladů podniku,
 • Počet skladovacích míst,
 • Počet skladovaných druhů zboží,
 • Počet skladovaných druhů materiálů,
 • Kapacita skladů a skladovacích míst v naturálních jednotkách,
 • Úroveň využití skladovacích kapacit v čase = obsazené kapacity / celková kapacita skladů
 • Běžná (obratová) zásoba - základní řídící hladina zásob, resp. průměrná běžná zásoba. Určuje, po jakou dobu kryje zásoba v daných podmínkách průměrnou potřebu: Zmax = Zmin + q, kde q je jednotlivá dílčí dodávka,
 • Běžná zásoba kolísá od úrovně hladiny maximální k hladině minimální, tzn. úrovni před dodávkou.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D),
 • Deník zboží (DQ201E),
 • Výkazy skladu (DQ211A ),
 • Obratová soupiska zásob (DQ211B).
4. Adekvátní dimenze