Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Skladová (úložná) místa
Skladová (úložná) místa
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ402
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Skladová (úložná) místa - obsahové vymezení
  • Dimenze zahrnuje přehled skladových míst, členěných podle jejich typů. Kombinuje se s dimenzí skladů.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura dimenze je následující: skupina skladových míst (podle typu, např. v budově, na volném prostranství apod.) - skladová místa .
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
  • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A).