Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence skladů a skladových zásob (karta zboží)
Evidence skladů a skladových zásob (karta zboží)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ201A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence skladů a skladových zásob“ - účel evidence
 • Evidence skladů a skladových zásob je databáze nebo její část obsahující všechny atributy skladů a jejich charakteristik (umístění, kapacity, skladovacích míst atd.) a skladových zásob .
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o materiálech a zboží na skladě, a to jak v naturálních jednotkách, tak ve finančním vyjádření.
2. Obsah evidence
 1. Sklad: Id. skladu, Typ skladu (zboží, expediční, mezioperační, …),
  1. Typ kladu z pohledu technologie uskladnění (např. chladící boxy - pro chlazené potraviny, chemikálie, mrazící boxy, zabezpečené prostory - pro léky typu drog, zbraně, další speciální prostředí - např. pro výbušné chemikálie apod.),
  2. Id. Podnikového útvaru, Adresa skladu, Měrná jednotka, Celková kapacita skladu,
  3. Použité skladové technologie,
 2. Skladové místo:
  1. Id. skladového místa, Umístění, Měrná jednotka,
  2. Kapacita skladového místa, Aktuálně volná kapacita skladového místa,
 3. Skladová položka :
  1. Id. skladové položky, Název skladové položky, Kategorie, druh skladové položky,
  2. Měrná jednotka, Stav zásob na skladě, Objem blokovaných zásob na zakázky, Měna, Stav zásob v měně.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : „Evidence skladů a skladových zásob“ (UQ201A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklady : dle Microsoft Dynamics NAV
  • Úpravy karty zboží ve skladové evidenci ,
  • Přehled zboží ve skladové evidenci ,
  • Deník zboží ,
  • Přehled položek zboží - výsledky po zaúčtování ,