Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence skladů a skladových zásob
Evidence skladů a skladových zásob
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ201A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence skladů a skladových zásob:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze skladů a skladových zásob ( stavů, příjmů výdejů, skladových míst a kapacit atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh , viz scénář (SQ001 ),
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénáři zaměřeném na řízení skladů, a to:
  • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
  • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
  • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
  • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A ),
 • Podklady pro řízení úložných míst (DQ205A).
3. Funkce, aktivity:
 • Vytvoření centrální skladové evidence - evidence zásob, surovin, materiálu, hotových výrobků, polotovarů, zboží, členění zásob surovin, materiálu, hotových výrobků, polotovarů, zboží, evidence typů, atributů, detailů jednotlivých položek, zajištění provázanosti evidence materiálů na úlohy nákupu, kontroly stavu materiálu, zaúčtování skladových pohybů ve skladu.
 • Zpracování ceníků materiálů - evidence materiálů v ceníkových cenách.
 • Evidence dodacích listů - všech přijatých dodacích listů od dodavatelů zboží a materiálů v jednotkách množství, jednotkové ceně, DPH a prodejní ceně spolu.
 • Vytvoření skladových karet - obsahuje identifikační číslování položek, příp. identifikace umístění (ke skladové kartě možno připojit poznámku, obrázek apod.). Skladová karta představuje doklad vystavený ve skladu, sloužící pro evidenci pohybu zásob v čase. Při příjmu nové zásoby se vystaví příjemka, a na skladové kartě se zvýší zásoba na novou hodnotu.
 • Řízení obalového hospodářství: vratné obaly - agenda / evidence kontejnerů, europalet, palet, barelů, plynových bomb prázdných apod., likvidace přepravních obalů,
 • Zpracování přehledu zboží ve skladové evidenci,
 • U velkokapacitních skladů - řízení a optimalizace tras skladových zakladačů a řízení a optimalizace příjmových a výdejních (expedičních) míst (portů) pro nákladní dopravu.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby řízení skladů v čase a místě a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat vzhledem ke skladovým operacím,
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace, především o skladech, materiálech, zboží, skladových místech, skladových technologiích atd.,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, ale i data pro vizualizaci informací o skladových prostorách, data snímaná ze specializovaných skladových technologií atd.),
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s daty nákupu, výroby, prodeje).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro řízení skladů a jejich integrace do celopodnikových aplikací WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).