Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor
Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ201
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Scénář zahrnuje následující hlavní problémy a otázky:

 1. Jsou nutné zásoby?
 2. Je dostatečně efektivní pohyb lidí ve skladu?
 3. Je třeba zavést automatickou identifikaci do skladu?
 4. Je třeba obměnit skladovací a manipulační techniku?
 5. Je třeba optimalizovat posloupnost operací skladového procesu?
 6. Je maximální využití plochy skladu?
 7. Je třeba postavit novou halu?
 8. Je třeba pronajmout další skladovací kapacity?
 9. Je třeba zvolit outsourcing logistických služeb?

2. Doporučení, praktiky

V současnosti se distribuční centra a sklady postupně stávají složitějšími operačními středisky, která si zároveň vyžadují složité procesy a postupy plánování a řízení. V první řadě je potřebné, aby si podnikový management uvědomil, že roli logistiky je potřebné zainteresovat nejen na oblast úspory nákladů, ale zároveň i na eliminaci ztrát (jak finančních, tak i časových), zvýšení pracovní produktivity či tvorbu procesů hodnoty. Každý sklad musí být řízen a měl by mít v současnosti zaveden nějaký systém.

Nezastavitelný vývoj informačních systémů dává ideální prostor pro implementaci systémů do společností, kterých cílem je postupné odbourání fyzické evidence, časových ztrát, nízké pracovní efektivitě, zbytečných zásob, či tvorbě logistických podkladů v papírové formě.

Zvýšení efektivnosti skladů a skladových prostor možno dosáhnout například:

 • Využitím umělé inteligence pro efektivní řízení logistických procesů (volba vhodného IS s komplexním využitím ve společnosti),
 • Implementace WMS - Warehouse Management System (online inteligentní řízení skladů),
 • Automatizací skladu (regálové zakladače, VZV),
 • Využitím technologie Pick-by-voice, Pick-by-light,
 • Využitím technologie řízeného skladu (mobilní terminály, RFID, čárové kódy), atd.

Volba správné technologie však závisí na mnoha aspektech, jako například na druhu skladu (jednoúčelové, víceúčelové), funkci skladu (kompletační, konsolidační) či velikosti skladu a zároveň na druhu zboží, které se ve skladech nachází.

3. Poznámky, reference

JINDRA, J. Skladové hospodářství. (přednáška) Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014.