Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení skladů
Řeší se řízení skladů
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ201
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy efektivity skladů:
 1. Jsou nutné zásoby?
 2. Je dostatečně efektivní pohyb lidí ve skladu?
 3. Je třeba zavést automatickou identifikaci do skladu?
 4. Je třeba obměnit skladovací a manipulační techniku?
 5. Je třeba optimalizovat posloupnost operací skladového procesu?
 6. Je maximální využití plochy skladu?
 7. Je třeba postavit novou halu ?
 8. Je třeba pronajmout další skladovací kapacity ?
 9. Které reporty skladů a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 10. Které metriky budou pro skladové analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 11. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro skladovéí analýzy a plánování relevantní?
 12. Je třeba zvolit outsourcing logistických služeb?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • WMS – ERP: Implementace (U428A ),
 • WMS - ERP: Migrace (U429A ).
3. Doporučení, praktiky
 • V současnosti se distribuční centra a sklady postupně stávají složitějšími operačními středisky, která si zároveň vyžadují složité procesy a postupy plánování a řízení.
 • Je potřebné zainteresovat pracovníky nejen na oblast úspory nákladů, ale zároveň i na eliminaci ztrát (jak finančních, tak i časových), zvýšení pracovní produktivity či tvorbu procesů hodnoty.
 • Vývoj informačních systémů dává prostor pro implementaci systémů , jejichž cílem je postupné odbourání fyzické evidence, časových ztrát , nízké pracovní efektivity, zbytečných zásob, či tvorbě logistických podkladů v papírové formě.
 • Zvýšení efektivnosti skladů a skladových prostor možno dosáhnout například:
  • Využitím umělé inteligence pro efektivní řízení logistických procesů (volba vhodného IS s komplexním využitím ve společnosti),
  • Implementace WMS - Warehouse Management System (online inteligentní řízení skladů),
  • Automatizací skladu (regálové zakladače, VZV),
  • Využitím technologie Pick-by-voice, Pick-by-light,
  • Využitím technologie řízeného skladu (mobilní terminály, RFID, čárové kódy), atd.
 • Volba správné technologie však závisí na mnoha aspektech, jako například na druhu skladu (jednoúčelové, víceúčelové), funkci skladu (kompletační, konsolidační) či velikosti skladu a zároveň na druhu zboží, které se ve skladech nachází.
4. Poznámky, reference
 • JINDRA, J. Skladové hospodářství. (přednáška) Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014.