Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT
Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ203
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-24
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy integrace inteligentního řízení skladu:
 • Integrační projekt je pro každý podnik individuální záležitostí – čemuž předchází důkladná analýza a realistické stanovení cílů a zákaznických požadavek.
2. Řešení v úlohách MBI:
 • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • WMS – ERP: Implementace (U428A ),
 • WMS - ERP: Migrace (U429A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Z pohledu integrace WMS do ERP systému mohou nastat zpravidla tyto základní situace:*
 • Integrace nově implementovaného WMS systému (TASW) s již zaužívaným ERP systémem – jádro systému má zákazník již k dispozici.
  • Zákazník vyřadí doposud užívaný ERP a rozhodne se pro implementaci nového ERP systému s WMS modulem .
  • Třetím (méně zaužívaným a poměrně finančně zatěžujícím) způsobem je vývoj, nasazení, údržba a integrace WMS (IASW) prováděna vlastním vývojovým centrem.
 • Z pohledu eliminace dezintegrace WMS systému je potřeba řešit tyto základní situace:
  • Realizace integrace s procesními moduly ERP (nákup, zásoby, prodej).
  • Realizace integrace s externím HW vybavením (mobilní terminály, tiskárny, Telnet server).
  • Realizace integrace mimo ERP systém (TMS Transport Management System – Systém pro podporu řízení dopravy).