Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : WMS, Warehouse Management System
WMS, Warehouse Management System
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F310
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-06
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení WMS, Warehouse Management System
 • WMS je plánovacím systémem a pracuje na sběru obrovského množství informací , jako jsou data o zásobách, zákaznických objednávkách a historických datech, které následně zpracovává v „non-real“ časovém režimu do vhodného každodenního plánu na ploše skladu.
 • Představuje plně automatizované zpracování jednotlivých skladovacích procesů , a to od objednání zboží až po jeho expedici.
 • Obvykle se pod tímto názvem skrývá definice struktury skladu v podobě skladových míst a inteligentní online zpracovaní standardních logistických procesů, kterými jsou :
  • Příjem zboží na sklad a jeho uskladnění,
  • Expedice ze skladu,
  • Kontrola skladu,
  • Možnost plánovaní závozu sběrnými logistickými centry – cross-docking - funguje na principu přijetí dodávky do distribučního centra, kde následně dochází k její dekonsolidaci a konsolidaci, tj. kompletaci dle požadavků odběratele, doba skladování však nepřesahuje 24 hodin. Jednotlivé dodávky v cross-docking centru mají již předem známého odběratele, je známa lokalita a čas, kde má být zásilka doručena,
  • Inventarizace,
  • Pokročilá kritéria pro přidělení práce,
  • Evidence výkonnosti pracovníků skladu a optimalizace jejich práce,
  • Optimalizace trasy pohybu ve skladu,
  • Evidence a přidělování manipulační techniky,
  • Jednodušší zpracování zákaznických požadavků,
  • Dodržování základních pravidel s cílem zajistit flexibilitu a efektivitu provozu skladu (FIFO, FEFO, LIFO, apod.).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Výrazně zvyšuje kvalitu procesů plánování a organizování a současně efektivitu a flexibilitu při procesech vykládky, příjmu a vstupní kontroly, uskladnění materiálů a zboží, vyskladnění a výstupní kontroly, kompletace a balení, expedice a dalších.
 2. Zvyšuje výkonnost skladových pracovníků - napomáhá v optimalizaci pohybu skladníka, k čemuž využívá detailní 3D mapu skladu, kde se nachází každé místo skladovaných položek. Jedná se zpravidla o prostorovou architekturu, která je zaevidovaná v systému, a jednotlivým skladovým polohám jsou přiděleny čárové kódy. Systém je díky tomu schopný čelit nedostatkům v oblasti skladového uspořádání položek a sestavit tak příkaz k výdeji a následně seřadit informace skladníkům tak, aby bylo možné zboží postupně nakládat během přirozeného pohybu skladem v co nejkratším čase. WMS systém je schopný pracovat i s různými překážkami ve skladu a díky přesným statistickým datům lze identifikovat i případné nedostatky layoutu skladu.
 3. Zajišťuje vyšší produktivitu práce a v některých případech umožňuje firmě ušetřit až polovinu pracovních míst v rámci obsluhy skladu.
 4. Poskytuje optimalizaci skladových operací s cílem dosáhnout co nejmenších časových ztrát.
 5. Vyhodnocuje výkony pracovníků skladu s možností dohledat zodpovědnou osobu v případě možných nesrovnalostí a tak podporuje vzrůst motivace jednotlivých pracovníků.
 6. S využitím přenosných počítačů, snímačů čárových kódů, RFID či bezdrátové sítě umožňuje sběr dat do centrální databáze , komunikaci s uživateli, či prezentaci výsledků ve formě reportů, což vede ke snížení nákladů a míry chybovosti při zpracovaní jednotlivých objednávek.
 7. Umožňuje zaznamenávat jednotlivé skladové operace v reálném čase a vyhodnocovat či analyzovat všechna logistická data a tím zajistit plnou kontrolu nad provozem ve skladu.
 8. Zajišťuje identifikaci každé položky zboží, jakož i jednotlivých balíků či palet opouštějících skladové prostory, které jsou značeny čárovým kódem. Podporuje generování tzv. nelicencovaných čárových kódů pro jednotlivé položky ve skladu a díky tomu se zajistí minimalizace chyb v podobě záměn druhu zboží – vedoucí pak k penalizaci jak ze strany obchodních řetězců, tak i jednotlivců.
 9. Snižuje chybovost, počet reklamací, objem inventurních ztrát.
 10. Poskytuje funkce monitorování personálu, kde systém sleduje pohyb skladníka ve skladu a díky tomu je možné přidělovat jednotlivé úkoly (přeskladnění, inventarizace) pracovníkům na vybrané lokaci.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Složitější volba vhodného dodavatele a správce (možný vznik závislosti na budoucím provozu a údržbě systému).
 2. Vysoká nutnost údržby kvality dat (kmenová data vybraných artiklů a skladových lokací).
 3. Náročnější konfigurovatelnost a customizace systému (vyžaduje odbornou způsobilost).
 4. Nutnost kvalifikovanějšího obslužného personálu (je potřeba dodržovat přísnější pracovní disciplínu).
 5. V některých případech negativní postoj zaměstnanců k zavedení systému.
 6. Snaha o automatizaci skladu za každou cenu,
 7. Převažuje nutnost zdokonalen í , případně nechtěná změna procesů ve skladu (s čímž jsou spojeny vyšší náklady a prodlužená doby implementace systému).
 8. Nevhodný výběr WMS řešení způsoben nedostatečnou úvodní analýzou (nedostatečná konfigurace systému na potřeby zákazníka, nevyužitelnost všech funkcionalit systému, s čímž jsou spojeny zvýšené náklady na údržbu systému a provoz).