Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS
Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zajistit potřebnou kvalitu dat na vstupu do databází?
  2. Jak řešit obsah kontrolních operací na vstupu dat?
  3. Jak minimalizovat časová zpoždění aktualizace dat v databázích?
  4. Jak snížit pracnost operací spojených s pořizováním dat?
  5. Jak snížit náklady na pořízení dat a jejich vstupy do databází?
  6. Jak zajistit konsistenci dat a potřebnou úroveň konsolidace?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. V komentářích vazeb mezi úlohami a scénářem je obsažena konkretizace vybraných otázek scénáře vzhledem k dané úloze IS, resp. úloze podnikového řízení. V návaznosti na to je řešení scénáře dáno i vazbami k relevantním úlohám řízení IT.