Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace WMS
Řešení projektu implementace WMS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG426
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Implementace a integrace WMS do ERP“ – přehled
 • Úvodní studie WMS - (U426A ) - slouží jako prvotní vstupní analýza prostředí a procesů, na základě které je vytvořená finální koncepce řešení a samotný harmonogram zavádění WMS systému.
 • Analýza a návrh – (U427A ) - určuje zejména, jaké procesy budou integrovaným systémem WMS podporovány, jakou funkcionalitu.
 • Implementace – (U428A ) - má zajistit efektivní implementaci WMS řešení s minimalizací rizik a požadovanou podporu obchodních a logistických činností a jednotlivých skladovacích procesů.
 • Migrace - (U429A ) - představuje nasazení WMS systému do rutinního provozu a zajištění požadované integrace s provozovaným ERP systémem.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh pro WMS (Warehouse Management System) obsahuje úlohy s cílem efektivně řídit procesy kritické z pohledu organizace práce a definovaných termínů ve skladu.
 • Zaměřuje se především na základní logistické procesy ve skladu (příjem, uskladnění, picking, nakládku a expedici. V úlohách jsou použity obrázky a grafická znázornění konkrétního WMS modulu, vyvíjeného ve společnosti MIBCON a.s.
 • WMS, jako plně automatizované zpracování jednotlivých skladovacích procesů , charakterizuje definice struktury skladu v podobě skladových míst a inteligentní online zpracování standardních logistických procesů od objednání zboží až po jeho expedici směrem ke konečnému zákazníkovi.
 • Účelem skupiny úloh je:
  • vyjádřit doporučený postup řešení projektů implementace WMS a jeho integrace do ERP na základě jednotlivých úloh a jejich návazností,
  • optimalizovat skladové procesy , resp. procesy řízení skladů a řešit problémy neznalosti polohy materiálu nebo zboží ve skladu, zajistit plynulou obrátku zásob, zefektivnit práci skladníků, nebo zvýšit skladové kapacity,
  • dosáhnout kvalitní implementací WMS a jeho integraci s ERP systémem očekávané ekonomické i mimoekonomické efekty nasazení WMS,
  • zajistit kvalitní a kvalifikovanou přípravu uživatelů pro maximální a racionální využití funkcionality nabízené WMS systémem.
  • výrazně zvýšit úroveň procesů plánování a organizování , zvýšit výkonnost skladových pracovníků, zamezit chybovosti, či zajistit aktuální a věrohodná data.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy
 • WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
 • ERP (F300 ).
 • Další aplikační faktory, které více či méně řešení ovlivňují, jsou:
  • Řízení dodavatelských řetězců (F354 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Dodavatelem řízené zásobování (F355 ),
  • Mobilní aplikace, Mobile Computing (F550 ).
 • Ve vztahu k externím kapacitám - Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
 • Způsob a přístupy k řešení projektu jsou do jisté míry ovlivněny i dalšími podskupinami faktorů:
  • Úroveň managementu (FSG050 ),
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ).
5. „Řešení projektu implementace ERP“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Všechny úlohy „Řešení projektu implementace WMS“ musí vycházet z kvalitního a kvalifikovaného pochopení a znalostí obsahu řízení skladů.
 • Nejvýznamnější vazby na jednotlivé oblasti řízení jsou:
  • Řízení skladů, řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
  • Řízení nákupu (TGQ150 ) – zajištění dokumentace pro příjem zboží na sklad, plánování skladových kapacit podle objemu nákupu,
  • Řízení prodeje (TGQ100 ) – požadavky na sklad, vychystávání zakázek na expedičních skladech,
  • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
  • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
  • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ).
 • Řešení úloh WMS se na různé úrovni detailu a technologické realizace a podle uvedených skupin byznys úloh zaměřují na tyto klíčové aspekty :
  • určení celkové koncepce nasazení WMS, jeho zasazení do podnikového řízení a zejména logistických řetězců, které bude přinášet nejvyšší ekonomické i mimoekonomické efekty,
  • řešení hlavních problémů v procesech řízení sklad,
  • analýza a návrh funkcionality jednotlivých modulů,
  • definování a nastavení efektivních provozních podmínek WMS,
  • kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití WMS.
6. „Řešení projektu implementace WMS“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ) – určuje místo WMS z pohledu pokrytí IT služeb,
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) – určuje místo WMS v aplikační architektuře, datové architektuře a technologické architektuře a definuje případné nároky na změny architektur,
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) – představuje nastavená pravidla uplatnění sourcingu pro řešení a provoz WMS,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - aktualizace katalogu IT služeb, jejich pokrytí ze strany WMS,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – pro provoz a rozvoj funkcí WMS,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – řešení vztahů implementace WMS k ostatním probíhajícím projektům, zejména ERP a APS / SCM,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – ve vztahu k datovým bázím skladů (v rámci ERP)
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – zejména interních uživatelských i IT personálních kapacit pro řešení projektu WMS,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – začlenění a vazby WMS na ostatní ASW, zejména ERP,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky služeb poskytovaných WMS,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů WMS,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – tj. investice do WMS,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - řešení vazeb na ostatní projekty aplikací:
  • Implementace ERP (TG420 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Správa aplikací (U703A ) – příprava na zavedení WMS do provozu,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména hodnocení požadavků na WMS aplikaci, nároky na service desk spojený s WMS.
7. Metriky pro „Řešení projektu implementace WMS“
 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 ).
8. Aplikace pro podporu skupiny úloh WMS
 • SAP EWM s vlastní nadstavbou WMS řešení (Mibcon, a.s) - vytvoření stabilního a ergonomického uživatelského rozhraní na radiofrekvenčních terminálech MIB:WMS, nadstavba základního modulu SAP WM, pokrývající většinu logistických procesů v mnoha odvětvích,
 • Řízený sklad Accellos WMS (KODYS s.r.o.) - komplexní řešení pro automatizaci procesů ve skladu, využití automatické identifikace (čárové kódy, RFID, bezdrátová síť, hlasové vychystávání). Řešení je možno implementovat jak pro menší sklady o velikosti plochy 500 m2 se dvěma skladníky, tak i pro velkosklady s rozměry přesahující plochu 50 000 m2, o počtu desítek skladníků,
 • CCV řízený sklad (CCV Informační systémy) - s využitím radiofrekvenčních terminálů a on-line komunikací, integrace s technologiemi Microsoft Dynamics,
 • WMS OSIRIS (ICZ, a.s.) - efektivně plánuje, rozhoduje a vyhodnocuje jednotlivé průběhy činností skladových procesů,
 • Oracle Retail Applications s moduly OR Warehouse Management Systém (U&Sluno Business Solutions, a.s.) - se sofistikovanou technologii s využitím čárových kódů, radiofrekvenčních terminálů, či technologií rozpoznání hlasu.
9. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řešení projektů zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na vlastním řešení projektu se podle jeho konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ), Vývojáři (RG400 ), Návrháři a správci databází (RG500 ), Systémoví administrátoři (RG600 ).
 • Na řešení projektu je významná kooperace uživatelské sféry , podílejí se na něm manažeři - Manažer logistiky (RQ013 ), Manažer dodavatelského řetězce, Supply Chain manager (RQ014 ) a pak pracovníci uživatelské sféry, zejména Analytik logistiky, Logistics Controller (RQ015 ), Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Projektová změna (D426A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A).
 • Dokumentace řešení projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ), a to:
  • Plán projektu (D401A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
  • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
  • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
11. Metodiky a metody „Řešení projektu implementace WMS“
 • Základem je skupina analytických metodik a metod - Metodiky řešení projektů (MG500 ) a Metodiky řízení projektů (MG400 ),
 • Podstatnou podmínkou úspěšného řešení projektu jsou i metody podnikového řízení , tj. ve skupinách Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ) a Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.