Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Architektury
Architektury
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG150
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je specifikovat podstatné charakteristiky jednotlivých typů architektur, a to jako základ zejména pro řízení IT, a to jak vzhledem k vlastním podnikovým útvarům, tak pro externí zákazníky.
3. Přehled faktorů
 • Architektura je „fundamentální uspořádání systému, které tvoří komponenty a vztahy mezi nimi, včetně vztahu k prostředí, a principy, které řídí jeho návrh a rozvoj“ (Zdroj: ISO42010, 2007). Popis architektury je složen z částí, které se nazývají architektonické pohledy. Každý pohled (View) adresuje určité zájmy zainteresovaných stran na vlastnostech systému. Architektonický pohled představuje dílčí architekturu, která respektuje určité architektonické hledisko. Podle toho se dále rozlišují následující typy architektur:
  • Podniková architektura (F150 ),
  • Architektura IT služeb (F151 ),
  • Aplikační architektura (F152 ),
  • Technologická architektura (F153 ),
  • Datová architektura (F154 ),
  • Softwarová architektura (F155 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory architektur se vztahují zejména k úlohám „Návrh architektury IT služeb“ (U033A ), „Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur“ (U034A ). Faktor „Podniková architektura“ (F150 ) se promítá do skupiny úloh „Strategické řízení podniku“ (TGQ000 ).
5. Poznámky, reference
 • VOŘÍŠEK, J. a kol.:Principy a modely řízení podnikové informatiky.Praha, Oeconomia 2008.ISBN: 978-80-245-1440-6