Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Podniková architektura
Podniková architektura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F150
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Podniková architektura - obsahové vymezení
  • Podniková architektura vyjadřuje přístup a koncept upořádání vztahu mezi byznysem a jeho informačním systémem .
  • Ten musí respektovat okolní prostředí a definovat základní principy návrhu a rozvoje systému.