Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)
Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M304
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) - celková charakteristika

Federal Enterprise Architecture Framework byl vytvořen v roce 1999. V roce 2002 byl nahrazen rámcem Federal Enterprise Architecture (FEA). Cílem FEA je sjednotit množství agentur a funkcí federální vlády USA v rámci jedné podnikové architektury.

1.1. Obsah FEAF

FEAF je velmi komplexní rámec – obsahuje jak taxonomii, tak proces tvorby architektury. FEA zahrnuje:

  1. segmentový model,
  2. 5 referenčních modelů, které popisují různé perspektivy podnikové architektury,
  3. proces pro tvorbu podnikové architektury,
  4. proces pro přechod k podnikové architektuře,
  5. taxonomii pro katalogizaci aktiv,
  6. přístup k měření úspěchu využívání podnikové architektury.

1.2. Úrovně FEAF

Existují 3 úrovně podnikové architektury – Podniková architektura, Segmentová architektura, Architektura řešení. Každá z těchto úrovní představuje jinou úroveň podrobnosti a také adresuje jiné zájmy.

1.3. Podniková architektura

Podniková architektura je už ze své podstaty spojena s identifikací obecných a sdílených zdrojů. Je řízena strategií podniku a pomáhá podniku zjistit, zda jeho zdroje jsou sladěny s plněním mise a strategických cílů.

1.4. Segmentová architektura

Segmentová architektura naproti tomu definuje cestu postupu (roadmap) pro klíčové oblasti, byznys služby a podnikové služby. Segmentová architektura je řízena byznys managementem a dodává produkty, které zlepšují služby agentury. Segmentová architektura je svázána s podnikovou architekturou pomocí 3 principů - struktura, znovupoužití a sladění. První princip je naplněn tím, že segmentová architektura sdílí s podnikovou architekturou stejný rámec, i když jej může přizpůsobit konkrétním potřebám. Druhý princip je vyjádřen tím, že segmentové architektury využívají prvky definované na podnikové úrovni – data, byznys procesy, aplikace, technologie. Za třetí segmentová architektura musí být sladěna s prvky definovanými na podnikové úrovni jako byznys strategie, standardy, cíle výkonnosti.

1.5. Architektura řešení

Architektura řešení definuje IT aktiva agentury jako aplikace a komponenty pro automatizaci a zlepšení byznys funkcí agentury. Rozsah architektury řešení je typicky omezen na jeden projekt. Primární zainteresovaní jsou vývojáři a uživatelé. Architektura řešení je spojena se segmentovou architekturou a podnikovou architekturou formou definic a omezení.

2. Poznámky, reference

Gála, L. ; Buchalcevová A. ; Jandoš J. - Podniková architektura - (Bruckner, T. 2012) - ISBN9788090466166, pro MBI zpracovala: Buchalcevová, A. (katedra IT, VŠE)