Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)
Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M304
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) - celková charakteristika
 • Federal Enterprise Architecture Framework byl vytvořen v roce 1999. V roce 2002 byl nahrazen rámcem Federal Enterprise Architecture (FEA) .
 • Cílem FEA je sjednotit množství agentur a funkcí federální vlády USA v rámci jedné podnikové architektury.
1.1. Obsah FEAF
 • FEAF je velmi komplexní rámec – obsahuje jak taxonomii, tak proces tvorby architektury. FEA zahrnuje:
  • segmentový model,
  • 5 referenčních modelů, které popisují různé perspektivy podnikové architektury,
  • proces pro tvorbu podnikové architektury,
  • proces pro přechod k podnikové architektuře,
  • taxonomii pro katalogizaci aktiv,
  • přístup k měření úspěchu využívání podnikové architektury.
1.2. Úrovně FEAF
 • Existují 3 úrovně podnikové architektury – Podniková architektura, Segmentová architektura, Architektura řešení. Každá z těchto úrovní představuje jinou úroveň podrobnosti a také adresuje jiné zájmy.
1.3. Podniková architektura
 • Podniková architektura je už ze své podstaty spojena s identifikací obecných a sdílených zdrojů . Je řízena strategií podniku a pomáhá podniku zjistit, zda jeho zdroje jsou sladěny s plněním mise a strategických cílů.
1.4. Segmentová architektura
 • Segmentová architektura naproti tomu definuje cestu postupu (roadmap) pro klíčové oblasti , byznys služby a podnikové služby.
 • Segmentová architektura je řízena byznys managementem a dodává produkty, které zlepšují služby agentury.
 • Segmentová architektura je svázána s podnikovou architekturou pomocí 3 principů - struktura, znovupoužití a sladění:
  • První princip je naplněn tím, že segmentová architektura sdílí s podnikovou architekturou stejný rámec , i když jej může přizpůsobit konkrétním potřebám.
  • Druhý princip je vyjádřen tím, že segmentové architektury využívají prvky definované na podnikové úrovni – data, byznys procesy, aplikace, technologie.
  • Za třetí segmentová architektura musí být sladěna s prvky definovanými na podnikové úrovni jako byznys strategie, standardy, cíle výkonnosti.
1.5. Architektura řešení
 • Architektura řešení definuje IT aktiva agentury jako aplikace a komponenty pro automatizaci a zlepšení byznys funkcí agentury.
 • Rozsah architektury řešení je typicky omezen na jeden projekt.
 • Primární zainteresovaní jsou vývojáři a uživatelé.
 • Architektura řešení je spojena se segmentovou architekturou a podnikovou architekturou formou definic a omezení .
2. Poznámky, reference