Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Architecture Development Method (ADM)
Architecture Development Method (ADM)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Architecture Development Method (ADM) - celková charakteristika

ADM popisuje, jak vybudovat pro daný podnik specifickou podnikovou architekturu, která adresuje byznys požadavky. ADM poskytuje návody v několika rovinách:

  1. definuje několik fází vývoje architektury (Business Architecture, Information Systems Architectures, Technology Architecture) v cyklu jako procesní šablonu,
  2. poskytuje popis jednotlivých fází – cíl, přístup, vstupy, kroky, výstupy,
  3. podporuje řízení požadavků, které jde přes jednotlivé fáze.

Přípravná fáze zahrnuje přípravné činnosti EA procesu. Fáze A zahrnuje definici rozsahu, identifikaci zainteresovaných, vytvoření vize a schválení. Fáze B je zaměřena na vytvoření byznys architektury. Fáze C je zaměřena na vytvoření architektury IS včetně datové a aplikační architektury. V rámci fáze D se vytváří technologická architektura. Ve fázi E jde o identifikaci řešení a nástrojů, které povedou k dosažení cílové architektury. Ve fázi F se definuje transformace. Fáze G zajišťuje dohled nad implementací. Ve fázi H se zavádějí procedury pro řízení změn.