Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Architecture Development Method (ADM)
Architecture Development Method (ADM)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Architecture Development Method (ADM) - celková charakteristika
 • ADM popisuje, jak vybudovat pro daný podnik specifickou podnikovou architekturu , která adresuje byznys požadavky.
 • ADM poskytuje návody v několika rovinách:
  • definuje několik fází vývoje architektury (Business Architecture, Information Systems Architectures, Technology Architecture) v cyklu jako procesní šablonu,
  • poskytuje popis jednotlivých fází – cíl, přístup, vstupy, kroky, výstupy,
  • podporuje řízení požadavků, které jde přes jednotlivé fáze.
 • Přípravná fáze zahrnuje přípravné činnosti EA procesu:
  • Fáze A zahrnuje definici rozsahu, identifikaci zainteresovaných, vytvoření vize a schválení.
  • Fáze B je zaměřena na vytvoření byznys architektury.
  • Fáze C je zaměřena na vytvoření architektury IS včetně datové a aplikační architektury.
  • V rámci fáze D se vytváří technologická architektura.
  • Ve fázi E jde o identifikaci řešení a nástrojů, které povedou k dosažení cílové architektury.
  • Ve fázi F se definuje transformace.
  • Fáze G zajišťuje dohled nad implementací.
  • Ve fázi H se zavádějí procedury pro řízení změn.