Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : TOGAF
TOGAF
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M301
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. TOGAF - celková charakteristika
 • TOGAF je nejpoužívanějším rámcem podnikové architektury .
 • Tvůrcem TOGAFu je Open Group Architecture Forum , které v roce 2011 vydalo zatím verzi TOGAF 9.1.
 • Podniková architektura se zde skládá ze čtyř dílčích architektur:
  • Byznys architektura (Business Architecture), která zahrnuje byznys strategii, governance, organizaci a klíčové byznys procesy,
  • Datová architektura (Data Architecture), která představuje logickou a fyzickou strukturu dat a řízení datových zdrojů,
  • Aplikační architektura (Application Architecture), která zahrnuje aplikace, jejich interakce a vazby na klíčové byznys procesy,
  • Technologická architektura (Technology Architecture), kterou tvoří softwarové a hardwarové schopnosti nutné pro nasazení byznys služeb, datových a aplikačních služeb.