Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur
Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U034A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit správné vazby mezi podnikovou (byznys) architekturou, architekturou IT služeb a IT architekturami.
 • Navrhnout optimální skladbu aplikačního software (ASW) , datových zdrojů, základního software (ZSW) a hardware pro dodávku plánovaných IT služeb.

Poznámka: Detailněji - v PDF příloze ke skupině úloh "Definice cílového stavu IT podniku" (TG004 ).

2. Obsah úlohy
 • V návaznosti na plánovanou architekturu IT služeb se navrhují, resp. inovují dílčí IT architektury.
 • Dílčí IT architektury se zpracovávají pouze pro ty IT služby, které bude IT útvar podniku poskytovat interně . Pro externě dodávané IT služby se tyto architektury v podniku nezpracovávají, protože jsou v kompetenci externího poskytovatele IT služby.
 • Tyto návrhy nemusí být vždy součástí informační strategie , mohou být součástí projektů, resp. aktivit taktického řízení, které ze strategie vyplývají.
 • Mezi dílčí IT architektury patří:
  • aplikační architektura,
  • softwarová architektura,
  • datová (informační) architektura,
  • technologická architektura.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • IT architektury, zejména aplikační architektura musí být řešeny při průběžné kooperaci s byznys manažery a klíčovými uživateli,
 • U každé architektury se řeší rovnováha mezi komplexností a přijatelnou jednoduchostí,
 • Architektura neodráží aktuální stav, ale respektuje i očekávaný vývoj v byznys i IT prostředí, např. předpokládaný vývoj aplikací, technologií atd.,
 • Architektura má sloužit jako efektivní nástroj dosažení konsenzu mezi vedením podniku a vedením a specialisty IT.
4. Doporučené praktiky
 • Před zahájením řešení všech zmíněných architektur je účelné jasně definovat, kde a jak budou architektury v manažerské práci a v jednotlivých rozhodovacích aktivitách využity , např. při formulování projektových záměrů, schvalování projektů apod.,
 • Je třeba vyčlenit specializovaný tým architektů , který bude disponovat heterogenními znalostmi z oblasti řízení, byznysu i IT.