Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Definice cílového stavu podnikové informatiky
Definice cílového stavu podnikové informatiky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh Definice cílového stavu podnikové informatiky je nejvýznamnější částí informační strategie podniku. Na základě výsledků předcházejících analýz a z nich vyplývajících požadavků na nový stav podnikové informatiky definuje novou koncepci řešení IT podniku, která se bude realizovat v následujících 2-3 letech.
3. Přehled úloh
 • Do skupiny úloh spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Formulace vize a cílů podnikové informatiky – (U031A ) - jejich dalšího rozvoje ve vazbě na aktuální a nově definované podnikové cíle – ( Cíle ),
  • Návrh architektury IT služeb - (U033A )- tj. jejich specifikace a uspořádání v rámci IT podniku a určení jejich vzájemných vazeb – ( Archit ),
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur - (U034A ) - zejména do architektury aplikační, technologické a datové – ( IT Arch ),
  • Návrh sourcingu podnikové informatiky - (U035A ) - zejména koncepce a určení, které IT služby je účelné outsourcovat – ( Sour ),
  • Koncepce sourcingu ve zdravotnictví (U035BXHE ) – ( Zdrav ),
  • Koncepce rozvoje řízení podnikové informatiky (U037A ), návrh procesů v řízení IT, organizace IT ve vztahu k organizaci podniku apod. – ( Řízení ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • “Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • „Scénáře v řízení provozu IT“ (SG500),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • „Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ),
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Strategické a organizační „Dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • „Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • „Dokumenty a data personálního řízení“ (DSGQ25 ),
 • „Dokumenty a data řízení marketingu“ (DSGQ35 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení kvality IT služeb“ (ISG140 ),
 • „Metriky bezpečnosti IT služeb“ (ISG160 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • „Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20),
 • „Metriky řízení lidských zdrojů“ (ISGQ50 ),
 • „Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace“ (ISGQ53),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Transakční aplikace“ (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková analytika – principy a formy“ (FSG400 ),
 • Data Science a pokročilá analytika“ (FSG440 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM“ (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing“ (FSG550),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Rámce v informatice“ (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Definice cílového stavu podnikové informatiky v kontextu podnikového řízení

11. Definice cílového stavu podnikové informatiky v kontextu řízení IT
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.