Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory – úvod a souhrnný přehled
Faktory – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Souhrnná charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Vymezení faktorů
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh, problémů, projektů. Smyslem je definovat všechno, co může obsah, přístup i postup řešení ovlivnit.
 • Faktory zahrnují jak ty, které se váží k byznysu (např. kultura firmy), tak technické , zejména IT faktory (např. aplikace podnikové analytiky),
 • Faktory se v MBI člení na skupiny a podskupiny.
 • Faktory jsou dokumentovány3 hlavními atributy:
  • obsahové vymezení faktoru,
  • efekty, výhody – které existence nebo využití daného faktoru podniku, resp. jeho IT přináší,
  • problémy, omezení – které může existence nebo využití daného faktoru v podniku vyvolat.
3. Přehled skupin faktorů
 • Byznys prostředí (FG000 ),
 • Zajištění IT služeb, architektury (FG100 ),
 • IT aplikace (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA (FG400 ),
 • IT, technika a infrastruktura (FG800 ).
3.1. Byznys prostředí (FG000)
 • Podnik - základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
3.2. Zajištění IT služeb, architektury (FG100)
3.3. IT aplikace (FG300)
 • Transakční aplikace (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM (FSG350 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM (FSG500 ).
3.4. Podniková analytika, Business Analytics, BA
 • Podniková analytika – principy a formy (FSG400 ),
 • Základní komponenty podnikové analytiky (FSG410 ),
 • Reporting a vizualizace dat (FSG420 ),
 • Aplikace podnikové analytiky (FSG430 ),
 • Data Science a pokročilá analytika (FSG440 ),
 • Data pro podnikovou analytiku (FSG450 ),
 • Řízení podnikové výkonnosti (FSG460 ),
 • Architektury a přístupy k byznys analytice (FSG470 ),
 • IT infrastruktura pro podnikovou analytiku (FSG480 ),
 • Podniková analytika a Cloud computing (FSG490 ).
3.5. IT, technika a infrastruktura (FG800)
 • IT - technické a softwarové prostředky, data.(FSG800 ),
 • Průmyslový Internet věcí (IIoT) (FSG810 ),
 • Komunikace (FSG830 ),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG850 )