Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory – úvod a souhrnný přehled
Faktory – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Podstata a účel faktorů
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh řízení podniku i řízení IT.
 • Smyslem faktorů je jednak definovat existující prostředí pro řízení provozu a rozvoje podniku a jeho IT a analyzovat vlivy, které významně působí na kvalitu řízení.
2. Přehled skupin faktorů

3. Přehled podskupin faktorů
3.1. Byznys prostředí
 • Podnik - základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
3.2. Zajištění IT služeb, architektury
3.3. IT aplikace
 • Transakční aplikace (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM (FSG350 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
3.4. Podniková analytika, Business Analytics, BA
 • Podniková analytika – principy a formy (FSG400 ),
 • Základní komponenty podnikové analytiky (FSG410 ),
 • Reporting a vizualizace dat (FSG420 ),
 • Aplikace podnikové analytiky (FSG430 ),
 • Data Science a pokročilá analytika (FSG440 ),
 • Data pro podnikovou analytiku (FSG450 ),
 • Podniková výkonnost (FSG460 ),
 • Architektury a přístupy (FSG470 ),
 • IT infrastruktura pro podnikovou analytiku (FSG480 ),
 • Podniková analytika a Cloud computing (FSG490 ).
3.5. Faktory IT, techniky a infrastruktury
 • IT - technické a softwarové prostředky, data. (FSG800 ),
 • Komunikace (FSG830 ),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG850 ).
4. Dokumentace faktorů v MBI - základní atributy:
 • obsahové vymezení ,
 • efekty – které existence nebo využití daného faktoru podniku přináší, např. v případě cloud computingu,
 • problémy a rizika – které může existence nebo využití daného faktoru v podniku vyvolat.