Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory – úvod a souhrnný přehled
Faktory – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Podstata a účel faktorů
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh řízení podniku i řízení IT.
 • Příklady faktorů jsou velikost podniku, odvětví, kde podnik působí, úroveň managementu, využití cloud computingu apod.
 • Smyslem faktorů je jednak definovat existující prostředí pro řízení provozu a rozvoje podniku a jeho IT, analyzovat vlivy, které významně působí na kvalitu řízení a současně udržovat celé MBI a jeho obsah v souladu s vývojovými trendy na IT trhu i s trendy v ekonomickém prostředí.
2. Přehled skupin a podskupin faktorů

2.1. Byznys prostředí
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ).
2.2. Business Analytics, BA
2.3. Poskytování IT služeb, aplikací provozní a rozvojové modely
2.4. IT aplikace
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – přístupy (FSG440),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Osobní informatika (FSG570).
2.5. Faktory IT, techniky a infrastruktury
 • IT - technické prostředky (hardware) (FSG810),
 • IT – software (FSG830),
 • IT - komunikační sítě, internet (FSG850 ),
 • IT infrastruktura (FSG870),
 • IT – trendy (FSG880),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890),
 • IT - Data, integrace dat (FSG910).
3. Dokumentace faktorů v MBI
 • Faktory jsou v pojetí MBI definovány zejména těmito atributy :
  • obsahovým vymezením ,
  • efekty – které existence nebo využití daného faktoru podniku přináší, např. v případě cloud computingu,
  • problémy a riziky – které může existence nebo využití daného faktoru v podniku vyvolat,
  • poznámky – obsahují doplňující údaje k faktoru, případně informační zdroje (publikace apod.), které byly použity pro specikaci faktoru, případně je v nich možné nalézt další detailní informace.