Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory – úvod a souhrnný přehled
Faktory – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Podstata a účel faktorů
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh řízení podniku i řízení IT.
 • Smyslem faktorů je jednak definovat existující prostředí pro řízení provozu a rozvoje podniku a jeho IT a analyzovat vlivy, které významně působí na kvalitu řízení.
2. Přehled skupin a podskupin faktorů

2.1. Byznys prostředí
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ).
2.2. Poskytování IT služeb, aplikací provozní a rozvojové modely
2.3. IT aplikace
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Osobní informatika (FSG570).
2.4. Podniková analytika, Business Analytics, BA
 • Podniková analytika – principy a formy (FSG400 ),
 • Základní komponenty podnikové analytiky (FSG410 ),
 • Reporting a vizualizace dat (FSG420 ),
 • Aplikace podnikové analytiky (FSG430 ),
 • Data Science a pokročilá analytika (FSG440 ),
 • Data pro podnikovou analytiku (FSG450 ),
 • Podniková výkonnost (FSG460 ),
 • Architektury a přístupy (FSG470 ),
 • IT infrastruktura pro podnikovou analytiku (FSG480 ).
2.5. Faktory IT, techniky a infrastruktury
 • IT - technické prostředky (hardware) (FSG810),
 • IT – software (FSG830),
 • IT - komunikační sítě, internet (FSG850 ),
 • IT infrastruktura (FSG870),
 • IT – trendy (FSG880),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890),
 • IT - Data, integrace dat (FSG910).
3. Dokumentace faktorů v MBI - atruibuty:
 • obsahové vymezení ,
 • efekty – které existence nebo využití daného faktoru podniku přináší, např. v případě cloud computingu,
 • problémy a rizika – které může existence nebo využití daného faktoru v podniku vyvolat.