Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Business Analytics (BA)
Business Analytics (BA)
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG070
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Celková charakteristika skupiny faktorů Business Analytics (BA)
  • Do Business Analytics (BA) spadají vybrané faktory, které rozhodujícím způsobem vytvářejí prostředí a ovlivňují řešení a využití podnikových analytických, plánovacích úloh a podnikového reportingu (viz dále),
  • Faktory představují typy aplikací a nástrojů, koncepty řešení, specifické technologie využívané v BA.
2. Přehled typů aplikací spadajících do Business Analytics (BA) a jejich souvislosti:
  • Data science (F461):
    • vytváří uplatnění principů data mining v prostředí rozsáhlých objemů dat na základě principů Big Data,
  • Business intelligence (F400 ), (FSG400 ):
    • řeší se ve skupině úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
  • Self Service BI (F455 ):
    • řeší se ve skupině úloh “Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI“ (TG450 ),
    • obvykle je doplňkem komplexních BI řešení
  • Dolování dat, Data Mining (F413 ):
    • vystupuje jako samostatná oblast, nebo jako součást komplexních BI řešení,
    • řeší se v úloze „Řešení a využití dolování dat“ (U445A),
    • je součástí řešení prediktivní analytiky (U442A ),
  • Text Mining ,
    • je součástí řešení prediktivní analytiky (U442A ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
    • je součástí řešení BI (TG430 ), nebo SSBI (F455 ), nebo je založeno na využití specifických nástrojů,
  • Prediktivní analytika, PA (F454 ):
    • řeší se v rámci úlohy „Realizace prediktivní analýzy, PA“, (U442A ),
    • součástí je využití principů a metod data mining (F413 )
  • Big Data Analytics (F457 ):
    • je součástí řešení úloh Data Science,
  • BI: Cloud computing (F458 ) a BI: SaaS (F459 ):
    • je založeno na principech cloud computingu (F100 ) a principech služby SaaS (F106 ),
    • řeší se v rámci skupiny úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
    • řeší se v rámci skupiny úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ),
  • Mobilní BI (F460):
    • řeší se v rámci skupiny úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
    • řeší se v relaci ke skupině úloh „Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA“ (TG460 ),
  • CI: Competitive Intelligence (F481 ).
3. Business Analytics v kontextu řízení IT podniku

Kromě výše uvedených souvislostí se většina úloh váže převážně na následující úlohy nebo skupiny úloh řízení IT podniku:

  • Strategické řízení IT:
    • skupina „Definice cílového stavu IT podniku (TG004 )“ - řešení strategie rozvoje BA,
    • zasazení BA do podnikové architektury,
    • zasazení a aplikací a technologií BA do architektur IT podniku - úloha (U034A ),
  • Řízení IT služeb:
    • skupina „Návrh a realizace IT služeb“ (TG101 ) – specifikace a realizace služeb spojených s BA,
    • skupina „Řízení portfolia projektů“ (TG103 ) – plánování a koordinace projektů BA ve vazbě k ostatním plánovaným a řešeným projektům,
  • Řízení IT zdrojů:
    • skupina „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ (TG201 ) – analýza a plánování interních i externích datových zdrojů pro účely BA,
    • řízení kvality dat – speciálně v úloze „Řízení kvality datových zdrojů“ (U204A ),
    • úloha „Definování technologických standardů“ (U243A ) – specificky pro standardy v oblasti BA,
  • Řízení IT ekonomiky:
    • analýzy a plánování nákladů na BA - úlohy (U302A ) a (U303A ),
    • analýzy dosahovaných efektů IT služeb s orientací na BA - úloha (U332A )
  • Řízení rozvoje IT služeb:
    • skupina „Řízení projektu“ (TG401 ) – s respektováním specifických nároků na řízení projektů v oblasti BA,
  • Řízení provozu IT:
    • podpora uživatelů v BA v úlohách „Řízení externího service-desku“ (U734A ) a „Řízení interního service-desku“ (U734B ),
    • řízení požadavků na BA v úloze „Řízení uživatelských požadavků“ (U733A ).
4. Úlohy podnikové analytiky:
  • Strategické řízení:
    • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Finanční řízení:
    • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
    • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
    • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
    • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
    • Mzdové analýzy (UQ084A ),
    • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
  • Řízení obchodu:
    • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
    • Marketingové analýzy (UQ354A ),
    • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ),
    • Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
  • Řízení zdrojů:
    • Personální analýzy (UQ254A ),
    • Analýzy majetku a investic (UQ304A ),
    • Dopravní analýzy (UQ404A ),
    • Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
  • Řízení výroby:
  • Řízení IT:
    • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
5. Úlohy podnikového plánování:
  • Strategické řízení:
    • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
  • Finanční řízení:
    • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
    • Controlling – plánování (UQ095A ),
    • Plánování mezd (UQ085A ),
  • Řízení obchodu:
    • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ),
    • Marketingový plán (UQ355A ),
    • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Řízení zdrojů:
    • Personální plánování (UQ255A ),
    • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
    • Plánování dopravy (UQ405A ),
    • Plánování spotřeby energií (UQ455A ).
6. Úlohy podnikového reportingu:
  • Finanční řízení:
    • Finanční reporting (UQ053A ),
    • Reporting závazků (UQ063A ),
    • Reporting pohledávek (UQ073A ),
    • Reporting práce a mezd (UQ083A ),
  • Řízení obchodu:
    • Reporting prodeje (UQ103A ),
  • Reporting marketingu (UQ353A),
    • Reporting nákupu (UQ153A ),
    • Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
  • Řízení zdrojů:
    • Personální reporting (UQ253A ),
  • Reporting majetku a investic (UQ303A ),
  • Reporting dopravy (UQ403A ),
  • Řízení výroby: