Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Business Analytics (BA)
Business Analytics (BA)
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG070
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Celková charakteristika skupiny faktorů Business Analytics (BA)
 • Do Business Analytics (BA) spadají vybrané faktory, které rozhodujícím způsobem vytvářejí prostředí a ovlivňují řešení a využití podnikových analytických, plánovacích úloh a podnikového reportingu (viz dále),
 • Faktory představují typy aplikací a nástrojů, koncepty řešení, specifické technologie využívané v BA.
2. Přehled typů aplikací spadajících do Business Analytics (BA) a jejich souvislosti:
 • Data science (F461):
  • vytváří uplatnění principů data mining v prostředí rozsáhlých objemů dat na základě principů Big Data,
 • Business intelligence (F400 ), (FSG400 ):
  • řeší se ve skupině úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
 • Self Service BI (F455 ):
  • řeší se ve skupině úloh “Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI“ (TG450 ),
  • obvykle je doplňkem komplexních BI řešení
 • Dolování dat, Data Mining (F413 ):
  • vystupuje jako samostatná oblast, nebo jako součást komplexních BI řešení,
  • řeší se v úloze „Řešení a využití dolování dat“ (U445A),
  • je součástí řešení prediktivní analytiky (U442A ),
 • Text Mining ,
  • je součástí řešení prediktivní analytiky (U442A ),
 • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
  • je součástí řešení BI (TG430 ), nebo SSBI (F455 ), nebo je založeno na využití specifických nástrojů,
 • Prediktivní analytika, PA (F454 ):
  • řeší se v rámci úlohy „Realizace prediktivní analýzy, PA“, (U442A ),
  • součástí je využití principů a metod data mining (F413 )
 • Big Data Analytics (F457 ):
  • je součástí řešení úloh Data Science,
 • BI: Cloud computing (F458 ) a BI: SaaS (F459 ):
  • je založeno na principech cloud computingu (F100 ) a principech služby SaaS (F106 ),
  • řeší se v rámci skupiny úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
  • řeší se v rámci skupiny úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ),
 • Mobilní BI (F460):
  • řeší se v rámci skupiny úloh „Řešení projektu business intelligence, BI“ (TG430 ),
  • řeší se v relaci ke skupině úloh „Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA“ (TG460 ),
 • CI: Competitive Intelligence (F481 ).
3. Business Analytics v kontextu řízení IT podniku

Kromě výše uvedených souvislostí se většina úloh váže převážně na následující úlohy nebo skupiny úloh řízení IT podniku:

 • Strategické řízení IT:
  • skupina „Definice cílového stavu IT podniku (TG004 )“ - řešení strategie rozvoje BA,
  • zasazení BA do podnikové architektury,
  • zasazení a aplikací a technologií BA do architektur IT podniku - úloha (U034A ),
 • Řízení IT služeb:
  • skupina „Návrh a realizace IT služeb“ (TG101 ) – specifikace a realizace služeb spojených s BA,
  • skupina „Řízení portfolia projektů“ (TG103 ) – plánování a koordinace projektů BA ve vazbě k ostatním plánovaným a řešeným projektům,
 • Řízení IT zdrojů:
  • skupina „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ (TG201 ) – analýza a plánování interních i externích datových zdrojů pro účely BA,
  • řízení kvality dat – speciálně v úloze „Řízení kvality datových zdrojů“ (U204A ),
  • úloha „Definování technologických standardů“ (U243A ) – specificky pro standardy v oblasti BA,
 • Řízení IT ekonomiky:
  • analýzy a plánování nákladů na BA - úlohy (U302A ) a (U303A ),
  • analýzy dosahovaných efektů IT služeb s orientací na BA - úloha (U332A )
 • Řízení rozvoje IT služeb:
  • skupina „Řízení projektu“ (TG401 ) – s respektováním specifických nároků na řízení projektů v oblasti BA,
 • Řízení provozu IT:
  • podpora uživatelů v BA v úlohách „Řízení externího service-desku“ (U734A ) a „Řízení interního service-desku“ (U734B ),
  • řízení požadavků na BA v úloze „Řízení uživatelských požadavků“ (U733A ).
4. Úlohy podnikové analytiky:
 • Strategické řízení:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční řízení:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Mzdové analýzy (UQ084A ),
  • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Řízení obchodu:
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ),
  • Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Řízení zdrojů:
  • Personální analýzy (UQ254A ),
  • Analýzy majetku a investic (UQ304A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
 • Řízení výroby:
 • Řízení IT:
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
5. Úlohy podnikového plánování:
 • Strategické řízení:
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení:
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Controlling – plánování (UQ095A ),
  • Plánování mezd (UQ085A ),
 • Řízení obchodu:
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ),
  • Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
 • Řízení zdrojů:
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ),
  • Plánování spotřeby energií (UQ455A ).
6. Úlohy podnikového reportingu:
 • Finanční řízení:
  • Finanční reporting (UQ053A ),
  • Reporting závazků (UQ063A ),
  • Reporting pohledávek (UQ073A ),
  • Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Řízení obchodu:
  • Reporting prodeje (UQ103A ),
 • Reporting marketingu (UQ353A),
  • Reporting nákupu (UQ153A ),
  • Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Řízení zdrojů:
  • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ),
 • Reporting dopravy (UQ403A ),
 • Řízení výroby: