Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Řízení podnikové výkonnosti
Řízení podnikové výkonnosti
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG460
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Faktory podnikové výkonnosti stojí na pomezí „byznys prostředí“ a „byznys analytiky“. Vzhledem k silné orientaci na analytické nástroje je tato podskupina zařazena do byznys analytiky. Jejím účelem je analyzovat dopady jednotlivých konceptů a oblastí řízení výkonnosti na úlohy řízení firmy, zejména na strategické úrovni a na možnosti jejich realizace v rámci úloh BI nebo SSBI.
3. Přehled faktorů
 • Řízení podnikové výkonnosti (F431 ),
 • Řízení výkonnosti IT (F432 ),
 • Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
 • Řízení výkonnosti marketingu (F434 ),
 • Řízení výkonnosti prodeje (F435 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ),
 • Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Řešení business modelu (UQ005A ),
 • Řízení strategických změn (UQ006A ),
 • Řízení agilní organizace (UQ007A ),
 • Řízení inovací (UQ008A ),
 • Řešení projektu business intelligence (TG430 ),
 • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 )