Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení výkonnosti marketingu
Řízení výkonnosti marketingu
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F434
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-13
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řízení výkonnosti marketingu
 • Řízení výkonnosti marketingu (Marketing Performance Management, MPM) je založeno na principech řízení výkonnosti podniku (F431 )
 • MPM zahrnuje služby, řešení, analytické nástroje a technologie, které podporují manažera marketingu (Chief Marketing Officer, CMO) a další manažery a specialisty v oblasti marketingu při analýzách marketingových dat a metrik (ukazatelů i jejich dimenzí), při formulování predikcí na trhu, při optimalizaci marketingových programů a zdrojů.
 • FaktorŘízení výkonnosti marketingu“ se nejsilněji promítá do úloh:
  • Marketingové analýzy“ (UQ354A ),
  • Marketingový plán“ (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní“ (UQ356A ),
  • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO“ (U005B ).
2. Efekty a přínosy Řízení výkonnosti marketingu pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. MPM nabízí možnosti přesnějších predikcí pokud jde o zákazníky, konkurenci, vývoj na trzích a simulace marketingových scénářů,
 2. Využití MPM přináší obvykle snižování nákladů na marketingové akce, efektivnější alokaci personálních i finančních zdrojů na akce, posilování zákaznické loajality a optimalizaci marketingového mixu.
 3. Na základě marketingových analýz v rámci MPM se vytvářejí kvalitnější podklady pro obchodní rozhodnutí na strategické úrovni.
3. Problémy a omezení spojené s Řízením výkonnosti marketingu
 1. Při ekonomických tlacích na snižování nákladů firmy je právě v oblasti marketingu a MPM třeba klást důraz na vyhodnocování ROI, resp. návratnosti investic do jednotlivých projektů a programů,
 2. Je třeba dát důraz na komplexní a přesně měření nákladů na marketingové kampaně a jejich přínosů,
 3. Je účelné potvrdit investice do MPM finančním manažerem (CFO).