Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení marketingových kampaní
Řízení marketingových kampaní
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ356A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hawlová, K. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Řízení marketingových kampaní
 • Cílem úlohy je naplánování kvalitních a ekonomicky efektivních marketingových kampaní.
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících a trhu (DQ361A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
 • Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci (DQ366A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ),
 • Plán marketingových akcí (DQ371A),
 • Řízení marketingových kampaní (DQ362A ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Plánování kampaně - kampaně jsou plánovány a navrhovány na základě přípravy a plánovaní zdrojů, kontaktování, určení cílů kampaně a přiřazení konkrétní nabídky.
 • Návrh, resp. design kampaně,
 • Realizace, resp. exekuce kampaně.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • z pohledu manažerského zajištění marketingových operací ve vztahu k IT je podstatná Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
  • potřebné dostupnosti informací o vývoji na příslušných segmentech trhu jako podkladu pro plánování a přípravu marketingových kampaní,
  • vysoké obsahové , formální , organizační i technologické úrovně marketingových kampaní, což zahrnuje obsahovou a formální úroveň marketingových materiálů, organizační i technologickou kvalitu zajištění marketingových kampaní,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti přípravy marketingových kampaní.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní uplatnění zejména těchto aplikací :
  • specializované marketingové aplikace ,
  • řízení vztahů se zákazníky, CRM (F371 ),
  • mobilní aplikace (F550), zejména pro realizaci marketingových akcí s vysokou dislokací respondentů,
  • Competitive Intelligence, CI (F481 ),
  • využití sociálních sítí a zpracování získaných dat jejich prostřednictvím (F033 ).