Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence marketingových akcí
Evidence marketingových akcí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ352A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence marketingových akcí“ - účel evidence
 • Evidence marketingových je databáze nebo její část obsahující informace o připravovaných, probíhajících nebo realizovaných marketingových kampaních ,
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o marketingových aktivitách a kampaních pro analytické účely a jejich další plánování.
2. Obsah evidence
 1. Marketingová akce:
  1. Id. akce, Obchodní název akce,
  2. Termín a čas trvání akce,
  3. Stav: plánovaná / uskutečněná,
 2. Specifikace akce :
  1. Cíl a předmět marketingové akce, Cílová skupina, Předpokládaný rozsah, počet respondentů,
  2. Typ akce – průzkum, reklamy atd., Použité marketingové metody,
  3. Regionální určení,
 3. Zajištění akce :
  1. Interní: Útvar, Zodpovědný pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  2. Externí: Dodavatel – Id., Název, Kontakt,
 4. Ekonomika akce :
  1. Interní náklady na akci, Náklady na externí dodavatele,
 5. Hodnocení akce :
  1. Ekonomické a mimoekonomické efekty akce,
  2. Hodnocení průběhu akce a jejího zajištění.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Řízení marketingových kampaní (UQ356A ).