Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Social Computing
Social Computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F033
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-02-21
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Social Computing je společná oblast pro sociální chování a výpočetní systémy. Představuje významný koncept pro využití v byznysu. Je založena na vytváření nebo znovuvytváření sociálních konvencí a sociálního kontextu díky využívání softwaru a IT. Takto blogy, email, instant messaging, sociální sítě, wiki, sociální bookmarking apod. představují sociální software pro social computing. Avšak i ostatní typy softwaru usnadňují interakce lidí.
 • V širším slova smyslu jde o aktivity vykonávané skupinami lidí , jako např. collaborative filtering, online auctions, prediction markets, reputation systems, computational social choice, tagging, and verification games.
 • Váže se na významné vývojové trendy , zejména Web 2.0, insocial network analysis, open source.
2. Efekty a výhody
 1. Social Computing využívá analýzy komunikace zákazníků ale také vlastních zaměstnanců na sociálních sítích k návrhu a úpravě vlastních produktů a služeb.
 2. Zákazníci sdílejí na sítích názory na produkty a služby organizace a zaměstnanci např. též informace o stavu nebo výsledku aktuálních podnikových procesů.
 3. Analýza a využití takových informací umožňuje rychlejší reakce v marketingu, obchodu, ve službách a ve výrobě a vede k novému byznys modelu.
3. Problémy a omezení
 1. Porozumění plánům byznysu (cíl, strategie, byznys model, operační model) postaveném na využití Social Computingu,
 2. Posílení role pozice řízení vztahů s byznysem,
 3. Vyjasnění byznys modelu a porozumění skutečnému potenciálu social computingu, aktualizace strategie byznysu,
 4. Součástí byznys modelu musí být i motivace účastníků komunikace na sociálních sítích (zákazníci, byznys partneři, zaměstnanci), která povede ke sdílení jejich názorů na produkty a služby organizace,
 5. Nastavení rovnováhy v zájmech a v motivaci účastníků komunikace na sociálních sítích (příliš regulovaná a omezená pravidla komunikace na sociální síti odradí potenciální zákazníky i zaměstnance, naproti tomu zcela volná pravidla nepřinesou organizaci efekt, tj. nedozví se, co ji zejména, zajímá, tj. reakce na produkty a služby.)