Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Social Computing
Social Computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F033
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Social Computing - obsahové vymezení faktoru

Social Computing je společná oblast pro sociální chování a výpočetní systémy. Představuje významný koncept pro využití v byznysu. Je založena na vytváření nebo znovuvytváření sociálních konvencí a sociálního kontextu díky využívání softwaru a IT. Takto blogy, email, instant messaging, sociální sítě, wiki, sociální bookmarking apod. představují sociální software pro social computing. Avšak i ostatní typy softwaru usnadňují interakce lidí.

V širším slova smyslu jde o aktivity vykonávané skupinami lidí, jako např. collaborative filtering, online auctions, prediction markets, reputation systems, computational social choice, tagging, and verification games.

Váže se na významné vývojové trendy, zejména Web 2.0, insocial network analysis, open source.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Social Computing využívá analýzy komunikace zákazníků ale také vlastních zaměstnanců na sociálních sítích k návrhu a úpravě vlastních produktů a služeb.
  2. Zákazníci sdílejí na sítích názory na produkty a služby organizace a zaměstnanci např. též informace o stavu nebo výsledku aktuálních podnikových procesů.
  3. Analýza a využití takových informací umožňuje rychlejší reakce v marketingu, obchodu, ve službách a ve výrobě a vede k novému byznys modelu.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Porozumění plánům byznysu (cíl, strategie, byznys model, operační model) postaveném na využití Social Computingu,
  2. Posílení role pozice řízení vztahů s byznysem,
  3. Vyjasnění byznys modelu a porozumění skutečnému potenciálu social computingu, aktualizace strategie byznysu,
  4. Součástí byznys modelu musí být i motivace účastníků komunikace na sociálních sítích (zákazníci, byznys partneři, zaměstnanci), která povede ke sdílení jejich názorů na produkty a služby organizace,
  5. Nastavení rovnováhy v zájmech a v motivaci účastníků komunikace na sociálních sítích (příliš regulovaná a omezená pravidla komunikace na sociální síti odradí potenciální zákazníky i zaměstnance, naproti tomu zcela volná pravidla nepřinesou organizaci efekt, tj. nedozví se, co ji zejména, zajímá, tj. reakce na produkty a služby.)