Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace obchodních zástupců
Dokumentace obchodních zástupců
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ364A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumentace obchodních zástupců“ - účel dokumentu
 • Dokumentace obchodních zástupců obsahují informace, poznatky a zkušenosti obchodních zástupců o situaci na trhu a jsou vstupem pro marketingové databáze,
 • Účelem je zajistit významné informace od obchodních zástupců jako vstupy pro aktualizace marketingových databází a plánování kampaní.
2. Obsah dokumentu
 1. Obchodní zástupce :
  1. Zástupce: Pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  2. Specializace – obchodní, technická,
  3. Působnost v segmentech trhu,
  4. Regionální působnost, Zákaznická působnost,
 2. Zakázky :
  1. Hlavní realizované zakázky, projekty,
  2. Nastavený systém provizí,
 3. Informační vstupy :
  1. Informace o partnerech: zákaznících, dodavatelích, kooperacích,
  2. Informace o konkurenci,
  3. Informace o stavu a vývoji v daném segmentu trhu.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení marketingu - transakce (UQ352A ).