Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení marketingu
Řízení marketingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ352A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení marketingu:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace operací marketingu a přípravy a realizace marketingových akcí, kampaní, promo akcí, sběr a uložení dat z těchto akcí apod.,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ351 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
 • Cestovní zprávy (DQ363A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A).
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Kontaktování potenciálních zákazníků - je obvykle součástí systémů CRM, promo akcí zajištění jednotlivých kontaktů prostřednictvím různých komunikačních kanálů (mail, web, osobní kontakty apod.),
 • Zpracování marketingových průzkumů - tj. vyhodnocení dat z marketingových dotazníků na základě analytických metod marketingu, případně metod data miningu,
 • Základní stanovení cen - základní strategie stanovení cenové hladiny produktů a služeb. Smyslem je poskytovat komplexní údaje pro kvalitní a efektivní přípravu cenových nabídek pro zákazníky – v potřebném detailu a dostupnosti všem zainteresovaným pracovníkům.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • z pohledu manažerského zajištění marketingových operací ve vztahu k IT je podstatná Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
  • vysoké dostupnosti marketingových operací v místě i čase, tj. v místě marketingových akcí, u zákazníků a dalších obchodních partnerů,
  • požadovaného počtu a objemu marketingových akcí a s nimi spojených činností,
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně marketingových akcí , což zahrnuje obsahovou a formální úroveň marketingoých materiálů, organizační i technologickou kvalitu zajištění marketingových akcí,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti přípravy marketingových akcí ,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované marketingové aplikace ,
  • řízení vztahů se zákazníky, CRM (F371 ),
  • mobilní aplikace (F550), zejména pro realizaci marketingových průzkumů s vysokou dislokací respondentů,
  • Competitive Intelligence, CI (F481 ),
  • využití sociálních sítí a zpracování získaných dat jejich prostřednictvím (F033 ).