Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence zákazníků
Evidence zákazníků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ102A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence zákazníků“ - účel evidence
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o aktivních zákaznících a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje :
  1. Id. zákazníka, Obchodní název zákazníka, Právní forma, IČ (identifikační číslo zákazníka),
  2. Kategorie zákazníka (např. podle významu pro podnik, objemu realizovaných tržeb apod.), Region působnosti zákazníka, Specifické požadavky na zboží a služby,
  3. Předmět podnikání,
 2. Kontakty :
  1. Adresa zákazníka, Fakturační adresa zákazníka,
  2. Kontaktní osoby, Kontaktní údaje,
 3. Fakturace :
  1. Účet zákazníka, Bankovní spojení,
 4. Zodpovědnosti :
  1. Pracovníci podniku zodpovědní za prodeje a služby zákazníkovi, Obchodní zástupci firmy pracující se zákazníkem,
 5. Obchodní aktivity :
  1. Počet nabídek zákazníkovi, Počet hromadných objednávek, Počet objednávek,
  2. Počet faktur, Počet dobropisů,
  3. Počet zaúčtovaných objednávek, Počet zaúčtovaných faktur, Počet zaúčtovaných dobropisů.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : „Evidence zákazníků, zboží, prodejů a prodejních operací“ (UQ101A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad: 10 nejvýznamnějších zákazníků v Microsoft Dynamics NAV .