Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence zákazníků, zboží, služeb, prodejů a prodejních operací
Evidence zákazníků, zboží, služeb, prodejů a prodejních operací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ101A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence zákazníků, zboží, služeb, prodejů a prodejních operací:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze zákazníků a prodeje (zákazníků, obchodních případů Prodej atd.)
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence obchodních případů Prodej, (DQ103A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Evidence pohledávek, , (DQ059A),
 • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence zboží a služeb,
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A).
3. Funkce, aktivity:
 • Evidence a profily zákazníků - jejich podstatných atributů, včetně standardů pro a sdílení dat o zákaznících.
 • Založení základních údajů obchodních případů (při jejich vzniku) do databáze,
 • Evidence obchodních příležitostí , na základě vstupů z marketingu, aplikací CRM a dalších,
 • Evidence standardních platebních podmínek - způsob úvěrování zákazníka, pořadí a rozložení splátek apod., které se pak stávají vstupem do připravovaných smluv.
 • Evidence standardních dodacích podmínek , tj. způsob dodání, místo vykládky zboží apod. * Založení prodejních ceníků , vlastní příprava ceníků je obsahem úlohy „Cenová tvorba, příprava ceníků zboží“ (UQ108A ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby realizace prodejních transakcí v čase a místě a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat (o nových obchodních příležitostech, nových zákaznících atd.),
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace , především o zákaznících, zboží, poskytovaných službách,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, textová, grafická atd.) pro analýzy trhu a tržních příležitostí,
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s daty marketingu, skladů, nákupu, výroby), minimalizace časových nároků spojených se zjišťováním komplexních informací pro plánování a operativní řízení prodeje,
  • potřebné úrovně ochrany dat proti poškození nebo zneužití.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • řízení vztahů k zákazníků - CRM (F371 ), zejména pro získávání dat o zákaznících a obchodních příležitostech,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).