Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Obchodní dokumenty - Prodej
Obchodní dokumenty - Prodej
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ101A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Obchodní dokumenty a evidence – Prodej“ - účel dokumentů
 • Účelem je zajistit všechny prodejní transakce, analýzy a plány potřebnou dokumentací a evidencemi vznikající na straně zákazníka i podniku.
 • V případě MBI jde o pracovní seskupení prodejních dokumentů ve vztahu k úlohám a dalším objektům , kde by bylo neefektivní uvádět jednotlivé dokumenty.
2. Přehled hlavních dokumentů a evidencí
 1. Prodejní evidence :
  1. Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A), Evidence obchodních příležitostí (DQ105A):
  2. Ceníky zboží a služeb (DQ104A), Dodací a platební podmínky (DQ106A),
  3. Evidence zboží a služeb (DQ107A), Evidence reklamací zákazníků (DQ108A),
 2. Dokumenty prodejních transakcí :
  1. Poptávka, Nabídka, Smlouva o dodávce,
  2. Prodejní objednávka (DQ101B ), Potvrzení objednávky, Prodejní faktura (DQ101C ),
  3. Dodací list vydaný (DQ101F ), Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ), Účtovaná prodejní objednávka (DQ101E ),
  4. Specifické doklady pro zahraničí, hlavně dopravní doklady, celní doklady, povolení k vývozu (pro vybrané komodity nebo vybrané země)
 3. Analýzy a plány prodeje :
  1. Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A),
  2. Analýzy prodeje (DQ112A ), Analýzy prodeje podle zákazníků (DQ112B), Analýza prodeje podle zákazníků a zboží (DQ112C), Analýzy prodeje - 10 nejlepších zákazníků (DQ112G),
  3. Analýzy prodeje podle zboží (DQ112D), Analýzy prodeje podle dílčích zbožových položek (DQ112E), Analýza úspěšnosti prodávaných produktů (DQ112N),
  4. Analýzy prodeje podle prodejců (DQ112F),
  5. Analýza nevyřízených prodejních objednávek -1 (DQ112H), Analýza nevyřízených prodejních objednávek – 2 (DQ112I),
  6. Analýza reklamací zboží (DQ112J),
  7. Analýza tržeb podle prodejních kanálů (DQ112K), Analýza zisku z prodeje (DQ112L),
  8. Analýza prodeje podle regionů, měst a prodejen (DQ112M),
 4. Výkazy, přehledy :
  1. Výkazy - standardní reporting prodeje (DQ114A ),
  2. Přehledy prodejních objednávek (DQ114B), Otevřené položky zákazníků (DQ114C), Přehled otevřených prodejních objednávek (DQ114D),
  3. Statistika prodeje podle zákazníků (DQ114E).
3. Vznik dokumentů a evidencí
 • Úlohy evidencí a prodejních transakcí :
  • Evidence zákazníků, zboží, prodejů a prodejních operací (UQ101A ),
  • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
 • Úlohy prodejní byznys analytiky :
  • Reporting prodeje (UQ103A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Plánování, rozvrhování prodeje (UQ105A ),
 • Specifické úlohy řízení prodeje:
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
  • Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ),
  • Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ),
  • Reklamační řízení (UQ110A ).
4. Reference, poznámky
 • K většině dokumentů jsou uvedeny příklady ze systému Microsoft Dynamics NAV.