Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reklamační řízení
Reklamační řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ110A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Reklamačního řízení:
 • Účelem úlohy je zajistit efektivní vyhodnocování a řešení zákaznických reklamací a následně jejich souhrnné vyhodnocování,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Prodejní objednávka (DQ101B ),
 • Prodejní faktura (DQ101C ),
 • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ),
 • Dodací list vydaný (DQ101F ),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ), resp. dokumenty reklamací a reklamačního řízení,
 • Evidence reklamací zákazníků (DQ108A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Příjem reklamace a prohlídka stavu zboží,
 • Přesun do reklamačního skladu a doprava do servisu,
 • Vyhodnocení reklamace,
 • Rozvoz zpět a sdělení výsledku reklamace zákazníkovi.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • potřebné rychlosti a kvality reakcí podniku ve vyřizování reklamací,
  • vysoké obsahové a organizační úrovně vyřizování reklamací,
  • nízké pracnosti a nákladů reklamačních operací,
  • potřebné průkaznosti a úrovně kontroly řešení reklamací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), resp. jejich moduly pro reklamační řízení,
  • řízení vztahů se zákazníky, CRM (F371 ), především pro přijímání reklamací na kontaktních centrech a jejich celkové analýzy v analytickém CRM,
  • řízení pracovních toků, workflow (F508 ) pro snižování časových nároků reklamačních řízení a zvyšování jejich průkaznosti.