Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence obchodních případů Prodej
Evidence obchodních případů Prodej
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ103A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence obchodních případů Prodej“ - účel evidence
 • Evidence obchodních případů Prodej je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálních nebo realizovaných prodejních obchodních případů ,
 • Zahrnuje i obchodní případy typu komplexních zakázek, resp. projektů pro zákazníka,
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace o probíhajících i uskutečněných prodejních obchodních případech a jejich dokumentaci.
2. Obsah evidence
 1. Obchodní případ Prodej : Id. obchodního případu (OP), Předmět prodeje (zboží služby,..), Čas realizace, Měna, Objem prodeje v měrných jednotkách a v měně,
 2. Zákazník :
  1. Id. zákazníka, Obchodní název zákazníka, IČ (identifikační číslo zákazníka),
  2. Adresa zákazníka, Aktuální fakturační adresa zákazníka pro OP, Kontaktní osoba OP, Kontaktní údaje,
 3. Dokumenty obchodního případu :
  1. Prodejní objednávky (DQ101B ), Prodejní faktury (DQ101C ),
  2. Dodací listy vydané (DQ101F ), Dodávky na základě prodejní objednávky (DQ101D ), Účtované prodejní objednávky (DQ101E ).
3. Zpracování evidence
 • Úloha : „Realizace prodejních transakcí“ (UQ102A )