Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dodací list vydaný
Dodací list vydaný
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ101F
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dodací list vydaný“ - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat všechny informace naturálního charakteru spojené s dodávkou zboží zákazníkovi.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. dodacího listu ,
 2. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Název dodavatele, Adresa, DIČ, IČ, Číslo bankovního účtu, IBAN, SWIFT,
 3. Zákazník:
  1. Id. zákazníka, Název zákazníka, Adresa, DIČ, IČ,
 4. Doklad:
  1. Datum vytvoření dokladu, Datum odeslání dokladu,
 5. Dodávka:
  1. Číslo objednávky, Způsob dodávky,
  2. Id. prodejce, Jméno prodejce, Kontakt prodejce,
  3. Jméno příjemce, Adresa příjemce,
 6. Předmět dodávky : Id. zboží, Název zboží, Množství.
3. Vznik a aktualizace dokumentu
 • Úloha : „Realizace prodejních transakcí“ (UQ102A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad: Dodací list vydaný viz souhrnný slide. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.),
 • Dodací list - jde-li o zásilku, která je zaslána např. dodávkou nebo kamionem a je předána přímo odběrateli. Ale v případě zaslání poštou nebo vlakem nebo letadlem a možná i kamionem jsou třeba další doklady - poštovní průvodka, nákladní list, kamionový, železniční nebo letecký. Souvisí s odpovědností dopravce za škody způsobené přepravou.