Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dodávka na základě prodejní objednávky
Dodávka na základě prodejní objednávky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ101D
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dodávka na základě prodejní objednávky“ - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je specifikovat průběh dodávky vyplývající z objednávky zboží od zákazníka.
2. Obsah dokumentu
 1. Objednávka:
  1. Id. objednávky, Text (obsahové vymezení) objednávky, Typ objednávky, Datum zpracování objednávky,
  2. Číslo externího dokladu, Datum vytvoření dokladu objednávky u zákazníka, Požadované datum dodávky,
  3. Účet faktury, Zúčtovací datum, Datum DPH,
 2. Zákazník:
  1. Id. (číslo) zákazníka – viz Evidence zákazníků (DQ102A),
  2. Název zákazníka, Adresa zákazníka, Účet zákazníka,
 3. Prodejce:
  1. Id. prodejce – viz Podniková personální evidence (DQ250A ), resp. Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
  2. Jméno / název prodejce,
 4. Předmět objednávky – jednotlivé položky:
  1. Typ (zboží, služba, materiál, režijní materiál,…),
  2. Id. zboží, materiálu - – viz Evidence zboží a služeb (DQ107A), Název zboží, služby,
  3. Měrná jednotka, Množství, k montáži na zakázku, Rezervované množství na zakázku,
  4. Požadované množství k dodání, Datum odeslání zboží, Dostupné zboží, Dostupné zásoby, Rezervované souhrnné požadavky,
 5. Fakturace:
  1. Měna, Částka fakturační slevy, Fakturační sleva v %,
  2. Fakturovaná částka celkem bez DPH, DPH celkem, Fakturovaná částka celkem včetně DPH.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : „Realizace prodejních transakcí“ (UQ102A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad 1 prodejní objednávky – viz souhrnný slide. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.).